Terénní pozůstatky tvrze postavené zřejmě ve 14. století, poprvé zmiňována v roce 1416 při připojení ke Studeněvsi. V polovině 16. století zmiňována jako pustá. V r. 1711 obnoven dvůr na místě původní vsi a tvrze – dnešní statek Martinice.
Hlavní obrázek místa
Val mezi prvním a druhým příkopem
© Prudký Martin, 11/2009
Graficke pismenko Zaniklou tvrz Humniště nalezneme v lese za zemědělským dvorem Martinice. Ten leží vpravo u silnice mezi vsí Drnek a silnicí spojující Mšec se Slaným ve středních Čechách.
K samotné tvrzi jsem se dostal tak, že jsem zaparkoval auto na lesní cestě před zemědělským dvorem, po ní ušel asi půl kilometru, pak odbočil doleva a po překonání hlubokého úvozu se vydrápal do prudkého kopce až k tvrzi.
Prudký Martin , 10.11. 2009

  historie

  Kdy tvrz vznikla dnes nevíme, snad ve třináctém či spíše čtrnáctém století. První zmínka je z roku 1416, kdy tvrz s poplužním dvorem, vsí a dalšími pozemky vladyka Slavata z Humniště a Radýciny prodal bratrům Janovi a Petrovi ze Studeněvsi, kteří ji spojili se statkem ve Studeněvsi. Roku 1548 byla všechna tato zboží včetně dědiny, louky a lesa "slove Humniště a tvrz pustá" opět prodány Volfu Bořitovi z Martinic. Je možné, že tvrz zanikla za

  Prudký Martin podle publikace Čtyři tvrziště na Slánsku-Lukáš Vytlačil, 10.11. 2009
  Zaniklá ves Humniště s tvrzí stávala na místě nynějšího dvora Martinice (bývalé JZD) východně od Mšece na cestě do Drnku. Ves a tvrz se uvádějí poprvé v r. 1416, kdy je Slavata z Humniště prodal s dvorem a chmelnicemi bratrům Janovi a Petrovi ze Studeněvsi, kteří k ní Humniště trvale připojili. Na sklonku 15. století byl majitelm vsi Jindřich Hořešovec z Libošína a od r. 1523 Oldřich Myška ze Žlunic. Ale to již byla tvrz pustá. R. 1548 se na

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Severní Čechy, Svoboda, Praha 1984, 12.11. 2009

  popis

  Tvrz Humniště stávala na východním okraji ostrožny za zemědělským dvorem Martinice a pole dnes zasahuje až na okraj zavezeného příkopu. Původně byla v těchto místech chráněna půlkruhovým příkopem, který bránil současně severní i jižní stranu. Zde pokračoval ve strmý svah, ochraňující i východní stranu. Na tomto nejchráněnějším místě stál obdélný palác o stranách 13x8 metrů. Palác byl pravděpodobně věžovou obytnou stavbou. Mezi palácem a

  Prudký Martin podle publikace Čtyři tvrziště na Slánsku-Lukáš Vytlačil, 12.11. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kladno  (KL)