Původní renesanční tvrz postavili Sádovští ze Sloupna v 16. stol. Za Dietrichštejnů upravena na trojkřídlý zámek s kaplí zdobenou freskami J. Sterna. Čtvrté křídlo vzniklo později. Historizující přestavbu provedli Mitrovští z Nemyšle po r. 1843.
Hlavní obrázek místa
Čelo zámku s průjezdem
© Roman Řezáč 07/2004
Graficke pismenko Zámek dnes slouží sociálním účelům, je v něm domov důchodců. Přístupná je pouze zahrada kolem zámku, přiléhající obora je uzavřená, nachází se v ní asi 75 druhů dřevin.
Roman Řezáč, 16.7. 2004

  historie

  Čtyřkřídlý zámek je přestavěný z renesanční tvrze z roku 1560. Za Dietrichštejnů byl zámek barokně upraven, kaple vybavená freskami J. Sterna se v téměř nezměněné podobě zachovala dodnes. Historizující přestavbu, tak jak ji známe dnes, provedli Mitrovští z Nemyšle. O zámek se vedly prudké boje za slavkovské bitvy, jako obranný objekt využilo francouzké vojsko blízké barokní sýpky. Poblíž údajné šachtové hroby.
  Roman Řezáč, 16.7. 2004
  Filiální zámecká kaple Povýšení sv. Kříže
  Zámecká kaple byla zřízena už před rokem 1685, ale zřítila se poté, co byly podmáčeny zdi. V roce 1690 byla opravena a rozšířena, ale mohli se v ní sloužit jen sváteční mše pro vrchnost. Tehdy měla jen jeden neposvěcený oltář. Roku 1750 založil hrabě Leoplod Ditrchštein rentu s ročním příjmem 182 zl. a volným bydlením na zámku pro zámeckého kaplana, který pro personál zámku kázal, vyučoval děti a sloužil mše. V témž roce byla kaple ještě jednou

  Jaromír Schoffer , 30.10. 2009
  Majitelé
  Roku: 1694 vdova po J.Albrechtovi - Johanka Barbora hraběnka z Lamberka roz. von Oppel spolu se synem Fr. Adamem hr. z Lamberka intabulovala (předala) Sokolnice Karlu Benediktovi, sirotku po Kašparovi hr. z Lamberka ( ZDB. III.138.) 1705 int. 1708 prodal Valtru Xaverovi hr. z Dietrichštejna ( III. 467.) 1733 int. Fr. hr. Dietrichštejnovi. Roku 1805 založena továrna na kůže. 1841 zrušena a založen cukrovar. 1816 bylo panství Sokolnice int.

  Jaromír Schoffer , 2.2. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)