zámek Louka

Starý zámek
Pozdně gotický klášterní hrad vystavěný opatem Přibyslavem ve 30.– 40. letech 15. stol. Pozdějšími přestavbami změněn na současnou čtyřkřídlou pravidelnou budovu. Zdevastován využíváním armády do r. 1990.
Hlavní obrázek místa
bývalý hrad Louckého kláštera od jjz.
© Jan P. Štěpánek 07/2009
Graficke pismenko Zcela přestavěný bývalý středověký klášterní hrad v pozdější prefekturu premonstrátské kanonie kláštera v Louce u Znojma, dnes místní části vlastního okresního města.
Čtyřkřídlý pravidelný komplex obsahující v jádře pozůstatky pozdně gotického hradu se zachoval v jihozápadní části klášterního areálu, ve svahu nad řekou Dyjí.
Na budově se – stejně jako na zbylých částech kláštera – podepsala negativně léta užívání československou armádou, která objekt velmi zdevastovala.
Jan P. Štěpánek, 8.7. 2009

  historie

  Klášter v Loukách u Znojma založil kníže Konrád II. Ota s manželkou roku 1190. Konrád II. Ota byl údělným znojemským knížetem, který se mocenskými intrikami dostal roku 1189 na český knížecí stolec jako tehdejší nejstarší člen přemyslovského rodu. Poté co opevněný klášter neodolal roku 1425 nájezdu husitů, kteří jej vyplenili a vypálili, započala obnova budov s důrazem na pevnostní složku. Ve 30. až 40. letech 15. století přistavěl k areálu

  Jan P. Štěpánek dle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí - Dodatky, Libri, Praha 2007, 8.7. 2009

  popis

  Hrad měl pravidelnou čtyřúhlou dispozici mírně lichoběžníkovitého půdorysu situovanou na hraně nízké říční terasy řeky Dyje. Nádvoří hradu bylo sevřeno mezi dvě delší obdélné budovy tvořící severní a jižní fronty hradu. Uprostřed zbylých průčelí byly situovány dvě mohutné hranolové věže. Východní věž, obrácená ke klášteru, měla funkci vstupní brány. Pravděpodobně západní z věží byla vystavěna stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic a pojmenována po

  Jan P. Štěpánek, 8.7. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Znojmo  (ZN)
  Znojmo
  Načítám seznam míst