Skromné pozůstatky objektu na vrchu Hradišti, o níž historické prameny mlčí, ale archeologický průzkum v letech 1831–1833 potvrdil, že na této již v pravěku osídlené lokalitě stávala středověká stavba, nejspíš vypálená za husitských nepokojů.
Hlavní obrázek místa
Hradiště nad Javornicí
jádro
© Roman Kolibač, 06/2007
Červeně značenou turistickou cestou vedoucí údolím potoka Javornice z Krakovce směrem na Zvíkovec dojdeme asi po 2,5 km k Machovu mlýnu, nad nímž se zdvíhá vrch Hradiště, na jehož vrcholu se nacházejí zbytky hradu. Z tohoto místa je nádherný výhled do údolí Javornice směrem ke Krakovci.
Roman Kolibač, 13.9. 2007

  historie

  Tvrz Slatina
  Na vrchu Hradišti stával ve středověku hrad, o němž sice prameny mlčí, ale existuje doměnka, že byl sídlem vladyků, kteří vlastnili ves Slatinu od 1. pol. 14. století. V květnu roku 1425 byl nejspíš vypálen při tažení husitů na hrad Libštejn. V letech 1831 až 1833 zde průkopníci české archeologie Matyáš Kalina a Václav Krolmus našli zbytky náspů, příkopů a na jižní straně základy čtyřboké věže. Dále pak bylo nalezeno několik středověkých

  Roman Kolibač, zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - Severní Čechy, zpracoval kolektiv autorů pod vedením dr. Rudolfa Anděla, CSc., 13.9. 2007
  Vzhledem k tomu, že na lokalitě byly nalezeny střepy keramiky z 15. století, vyslovil T. Durdík ve své Ilustrované encyklopedii českých hradů domněnku, že spíše než o obytný objekt šlo o vojenský opěrný bod za husitských a poděbradských válek a dává jeho podobu do souvislosti s opevněním na Nečtinském Špičáku. Doba vzniku středověké lokality je však neznámá a rozřešit ji by mohl až důkladný archeologický průzkum.
  Ivka, 23.9. 2007

  popis

  Na místě oválného staveniště zbývají už jen terénní nerovnosti a dva silně zarostlé šíjové příkopy vylámané do skály.
  Roman Kolibač, 13.9. 2007

  Časová osa

  1425
  Hrad byl nejspíš vypálen při tažení husitů na hrad Libštejn.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Chříč