Lovecký zámeček postavený r. 1696 Heřmanem Jakubem Černínem z Chudenic byl v letech 1713 – 1720 přestavěn na výstavné barokní sídlo a později dále upravován. Sňatkem přešel do majetku Lobkoviců a patřil jim do r. 1948. Hodnotné rokokové interiéry.
Hlavní obrázek místa
Hořínský zámek
Pohled na zámek z bývalého parku, nyní velice zanedbaného
© Pavel Vítek 03/2007
Graficke pismenko Hořín navštivte až budete na Mělníku. Sejděte dolů k mostu a na druhé straně ihned slezte po schůdkách dolů do lesíka. Tam již narazíte na žlutou značku ČKT, která vás zbývajících 500m dovede. Zámek je velmi cenný, představuje umělecky jednotné architektonické dílo - ikdyž je dnes ve špatném stavu. V přízemí jsou např. rokokové interiéry, tzv. Kamenné pokoje z let 1760 - 1763. Další zajímavostí je krásná zámecká kaple zdobená freskami J. P. Molitora a sochami I. F. Platzera.
Mass, Turyna Petr, 5.3. 2004

  turistické

  Zámek je nepřístupný
  Zámek je zcela nepřístupný z jakékoliv strany, park je obehnán plotem s ostnatým drátem.
  Jan Pospisil , 23.9. 2013

  historie

  Na místech dvora českých královen známým už roku 1319 vznikl roku 1696 lovecký zámeček rodu Černínů. O třicet let později byl zámek přestavěn F. M. Kaňkou. Současná podoba je od arch. J. K. Spannbruckera z přestavby v letech 1736 - 1746. Kaňkův zámek tak můžeme vidět v hlavní budově, okolní pavilony s hospodářskými budovami jsou již od Spannbruckera. Interiéry byly dokončeny až roku 1763. V té době byl zámek již ve vlastnictví Lobkoviců.
  5.3. 2004
  Panství Mělník, ke kterému patřila i ves Hořín, zastavil v r. 1646 císař Ferdinand III. za 95 000 zlatých rýnských hraběti Heřmanovi Černínovi. Jeho nástupce Heřman Jakub Černín z Chudenic dosáhl toho, že mu bylo v r. 1687 mělnické panství prodáno do dědičného vlastnictví. Okolo r. 1696 si dal hrabě Heřman Jakub Černín postavit v Hoříně barokní lovecký zámek podle návrhu Giovanniho Battisty Alliprandiho, který malbami vyzdobil malíř F. M.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 25.1. 2006
  Hořín
  Ves Hořín pod Mělníkem ležící ode dávna patřívala ke hradu Mělníku, ale bývalo tu také ode dávna pevné sídlo. Onen Wasserpurch, kdež králová Eliška dala l. 1324 napsati list na osvobození jakési zahrady na Mělníce, jest bezpochyby Hořín. Sice se Hořín svým českým jménem poprve l. 1336 připomíná. Královny pozdější tu přebývaly a mívaly tu úředníky. L. 1389 byl tu Beneš šafářem a Mareš purkrabí. Štěpán byl purkrabí před rokem 1406. Také tu bývalo

  A. Sedláček, Hrady , zámky a tvrze Království českého 15, 8.5. 2019

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Hořín