Gotický hrad nechal vystavět Přemysl Otakar II. V roce 1502 koupili hrad Hrzánové a nechali jej renesančně přestavět. Po třicetileté válce určen k demolici. V 19. stol částečně opraven.
Hlavní obrázek místa
Hrad Houska- Letecký snímek
© Radovan Smokoň 08/2006
Budete-li cestovat Kokořínskem, určitě nevynechejte na svých toulkách hrad Housku. Pod hradem se nachází parkoviště.
28.5. 2002

  turistické

  Jen malé zpřesnění poslední historie hradu - Houska již není v dezolátním stavu, neustále se opravuje a je přístupná veřejnosti. Kromě hradní kaple je nejzajímavější částí hradu Zelený pokoj s originální renesanční výmalbou, jejíž součástí je i obrázek hradu v 16. stol.
  Internetman, 16.4. 2004

  historie

  Hrad Houska se v srpnu 1943 pod krycím jménem Burgund II stal jedním ze čtyř severočeských depozitářů pro židovské a zednářské knihy z celé okupované Evropy. RSHA jako správce těchto ukradených fondů je sem převezl z archivů a knihoven v Hamburku a Berlíně ohrožených bombardováním v rámci operace Gomorrha (likvidační bombardování německých měst). Pražské židovské muzeum převzalo (zbylé?) rukopisy, knihy a dokumenty až 7.11.1947. Část vrátilo

  dunkin@centrum.cz, 23.6. 2004
  Dnešní zámek Houska byl původně hradem, který se připomíná poprvé v r. 1316. Dal jej postavit někdy mezi l. 1280 – 1290 Hynek z Dubé. Bylo to v době, kdy zdejší území sice právně ještě patřilo českému králi, kdy však už páni z Dubé, využívající rozvrácených poměrů v zemi po smrti Přemysla Otakara II., rozšiřovali svoji državu v kraji pod Bezdězem. Území kolem Housky sousedilo s Hynkovým rodovým panstvím Dubou a mělo proto pro něho značný význam.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 13.2. 2006

  pověsti

  Loupežník Oront
  Když skončila třicetiletá válka, vraceli se mnozí Švédové jen neradi zpátky do vlasti. Válka se jim stala řemeslem, loupežení pramenem lehkého živobytí. Jedním z těch, jimž se nechtělo z Čech, byl švédský velitel Oront. Usadil se v opuštěném zámku Housce, stal se náčelníkem loupežníků. Se svou bandou, čítající deset lupičů, podnikal vpády do okolních měst, loupil tam a vraždil. Mělničtí, kteří od něho zakusili nejvíce, vypsali na jeho hlavu

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Čerti na Housce
  Slavibor, vojvoda Pšovanů, měl syna krásné a mužné postavy, kterého velmi miloval. Jmenoval se Housek a Slavibor pro něho dal postavit na jedné vysoké skále pevný hrad, pojmenovaný po něm Houskův Hrad – krátce Houska. Když byl hrad dostavěn, objevila se nedaleko ve skále díra, kterou obývalo velké množství rozličných duchů, kteří čím dále tím více škodili lidem. Duchové se zjevovali v tak hrůzných podobách, že se jich lidé začali bát. Brzy

  Tajemný hlas minulosti Jiří F. Musil, 2002, 24.1. 2003
  Loupežník Oront
  Když skončila třicetiletá válka, zůstal na hradě Housce švédský velitel Oront, jenž velice znepokojoval okolí loupežemi. Nejvíce od něho zakoušeli mělničtí měšťané, takže konečně dali vyhlásil, že ten, kdo ho zastřelí nebo zabije, dostane sto tolarů odměny. V té době žil ve Stránce jeden myslivec, jménem Jiranda, který byl tak velký, že měřil třináct čtvrtin lokte. Ten došel k jinému myslivci, olešenskému, který se jmenoval Jindřich Mazanec,

  Tajemný hlas minulosti Jiří F. Musil, 2002, 24.1. 2003
  Hrad Houska – díra do pekel
  Hrad Houska byl zbudován počátkem 14. století v Dubské pahorkatině. Prvním majitelem se stal Hynek Berka z Dubé. Po řadě dalších pánů přechází hrad po roce 1620 do majetku Albrechta z Valdštejna. V roce 1823 jsou na chátrajícím hradu provedeny stavební úpravy. Hrad stojí v místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam, nabízí se tedy otázka jeho účelu. Má čtvercový půdorys a na rozdíl od ostatních hradů, které jsou koncipovány tak,

  Fantastická fakta 1/2000 Aleš Česal, 4.3. 2003
  Otazníky kolem hradu Houska
  Tato stavba tvoří romantickou dominantu Dubské pahorkatiny, plné krásných pískovcových útvarů. Hrad byl zbudován počátkem 14. století a jeho prvním majitelem se stal Hynek Berka z Dubé. Po řadě dalších pánů přechází hrad po roce 1620 do majetku Albrechta z Valdštejna. Na základě císařských rozhodnutí z poloviny 17. století měl být hrad pro svou zchátralost zbořen. Později bylo toto rozhodnutí zrušeno a jsou zbořeny pouze stavby obranného

  Magazín Záhad 2/1998 Aleš Česal, Milan Doležal, 28.4. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Blatce