Hradiště Koryta stávalo na úzké ostrožně obtočené řekou Střelou severovýchodně od stejnojmenné vsi. Archeologové je datují do pozdní doby bronzové a dochoval se z něj pouze zbytek mohutného valu. Lokalitu zkoumali v 80. letech manželé Baštovi.
Hlavní obrázek místa
Pohled z protějšího hradiště Babina
© Prudký Martin, 12/2018
Graficke pismenko Hradiště se rozkládalo na velmi úzké ostrožně, meandru ze tří stran obtočeným řekou Střelou, která je rozdělena na dvě terasy. V nejužším místě, na začátku první z nich, je ostrožna přeťata 15 až 18 m dlouhým valem. Ten byl poměrně mohutný protože je vysoký 5 metrů a jeho základna je široká 13 metrů. V minulosti mohl být dlouhý až 40 m a je pravděpodobné, že jej z vnější strany chránil dnes téměř neznatelný příkop. Val při ohledání jevil znaky spečení a je také poškozen novodobou cestou. Spečení valu je doloženo také na protějším hradišti přes řeku Střelu ale dodnes není jasné, zda obě fortifikace zanikly požárem ve stejné době. Někteří badatelé ...
Martin Prudký podle Jan Bouzek - Pravěk českých zemích v evropském kontextu, Pravěké dějiny Čech - J. Filip,Současný stav poznání hradiště Babina a Koryta v povodí řeky Střely-kolektiv, Vývoj osídlení v povodí Střely-D. Baštová, 8.1. 2019
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Koryta