Neděle, 6. prosinec 2020. Svátek slaví Mikuláš, zítra Ambrož, Benjamin

Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme ....

Doplňující informace k charakteru stavby

29.12.2018 23:16 Martin Kosař
Nemám aktuálně k dispozici CB 12, v níž by měly být publikovány závěry z výzkumu, nicméně z výroční zprávy vyplývá, že hlavní věžovitá stavba nacházející se v jihovýchodní části jádra měla kamenné, na maltu zděné podsklepení, přičemž její nadzemní část byla zřejmě tvořena dřevohlinitého charakteru, který představoval hlavní konstrukci celého hradu.

Máte-li někdo relevantnější informace, doplňte je, prosím, a tento komentář smažte.

Díky

Do kopce

22.7.2016 08:47 Jana Lacková
Můžu potvrdit, že zvláště pro laika je místo neatraktivní - dlouhý výstup do kopce a nahoře jen plošinka s altánem a informační cedulí. Bohužel dřevěné posezení a informační cedule nepředstavuje nijak unikátní zážitek, a pokud měla zřícenina Rumberku někdy "genius loci", tak úpravou pro turisty jej ztratila.

Díky Ochránci památek

14.1.2011 08:53 D.Fantová
Díky za informace, tak nějak jsem to tušila, když jsem to tam viděla, že zde něco smrdí.Mým koníčkem je, toulat se po devastovaných památkových objektech a nafotit si je, dokud ještě je co fotit.Doslova trpím, když vidím, kde všude by bylo třeba dotací a peněz (viz. moje foto příspěvky např.Jaroslavice, Uherčice,Miroslav...).Nakonec nezbývá, než fandit všem soukromníkům, kteří objekt koupí a na vlastní náklady zachrání (viz.např.Nové Hrady u Litomyšle). Od státu se už asi moc pomoci nedočkáme....

16.1.2011 12:04 Jaroslav Sadílek
Naprosto souhlasím. Také mám své bohaté zkušenosti, že záhy po zakoupení zchátralého památkového objektu novým majitelem, který projeví snahy o jeho záchranu, se zainteresované památkové instituce probudí ze zimního spánku a své obvyklé letargie a začínají neobvykle aktivně házet majiteli klacky pod nohy a doslova nehorázně zákeřným způsobem bránit v obnově objektu. Ohánějí se přitom jakousi akademickou frází, že samovolný zánik objektu je součástí jeho přirozeného vývoje, který je nutno sledovat až do úplné archeologizace (kouzelné slůvko, že) budovy, který nový majitel svojí snahou narušuje a způsobuje tak našemu památkovému fondu nenapravitelné škody. Byl jsem přítomen jednání, kdy památkoví pracovníci doporučovali majiteli zchátralého zámku jako jedinou přípustnou možnost podepřít napůl rozbořené zdi a celý areál obehnat plotem a jen zpovzdálí sledovat jeho postupný zánik. Jeho další snahy o obnovu vedly, podpořené předními odborníky z oboru stavitelství, pak k zastavení dotačních projektů a stíhání také mé osoby, protože jsem svojí podrobnou stavebně historickou dokumentacím dokládající pravou povahu a význam objektu, zabránil památkářům provádět svévolně svoje záměry. A tak bych mohl pokračovat donekonečna, příkladů mám ze své praxe dost a dost. Je na čase, aby se už v této oblasti konečně něcu udělalo a tuto svévoli, zamezující záchraně památkových objektů, zastavilo. Zatím byly mé snahy marné - viz. mé komentáře ke kauze zbořené tvrze v Pomezí u Poličky na tomto webu, kdy mi bylo vyhrožováno likvidací jak ze strany majitele objektu, tak ze strany stavebního úřadu v Poličce, jenž nechal vyhotovit záměrně zkreslený statický posudek, tak nakonec i ze strany památkářů, kteří celou akci podporovali a v podstatě řídili. Nejnověji nechali zbořit část renesančního a raně barokního hospodářského dvora nad bysterským zámkem; také podivný řízený požár dvora v nedalekém Baníně u Svitav v září loňského roku vypukl podivně krátce poté, co jsem pověřeného pracovníka NPÚ upozornil na jeho historický význam.

Doplněk

29.10.2010 22:17 Ochránce památek
Nemůžu se podepsat, profesně se pohybuji v této oblasti a dotyční mě velice dobře znají a můžou mě silně profesně poškodit. Na rozdíl od jiných nejednají korektně a v souladu se zákonem. Mám v tomto směru ze své dlouholeté praxe bohaté zkušenosti. Podepsat se by znamenalo pro moji další existennci doslova likvidaci. O občasné povinnosti bych se radši taky nezmiňoval - všechny úřady a instituce se totiž na těchto kauzách rovněž podílí - jak jinak by to tak lehce vycházelo. Například zmíněný Rumberk je kryt souhlasným stanoviskem nejvyšší archeologické institice v ČR, proti jejímuž vyjádření není odvolání a nelze jej ani napadnout, i když je všeobecně známo, že je tendenční a silně ovlivněné. Jak uvádím, mám své zkušenosti. Ani nemáte tušení, jaké státní instituce s ryze mafiánskými praktikami vás obklopují a které platíte ze svých daní. Pokud tedy tento komentář smažete, napomůžete tak zásadně další devastaci historického fondu. Věřte mi, skutečně není v tomto státě žádné odvolání. Pokud chcete další upřesnění, udejte svůj email, doplním další důkazy, potom jistě uznáte moje argumenty.

Archeologický výzkum nebo podvod?!

28.10.2010 23:02 Ochránce památek
Jak je patrno z komentářů, někteří si již povšimli pokročilé devastace lokality významného manského hrádku Rumberka. Ovšem nikdo z nich, i když určité pochybnosti o oprávněnosti výzkumu se objevily, ani netuší pravou tvář údajného výzkumu. Jeho iniciátorem je osoba, zájemcům o hrady jistě známá, jistý Miroslav Plaček. Ten zde však nevystupuje jako odborník, za kterého je dosud mylně pokládán, ale jako zločinné individum, které na Rumberku ( i jinde) vytváří fiktivní projekty, na které získává značné finance z dotačních zdrojů, a to i za cenu zániku či značné devastace objektu. Spolu s ní na realizaci výzkumu se podílí firma Archaia Brno, zabývající se archeologickými výzkumy, o jejíž morálce rovněž není nutno dlouho přemýšlet. Mám s nimi své bohaté zkušenosti, pro zisk udělají vše. Neodstranitelná degradace archeologické lokality jim není vůbec cizí, prvořadé jsou získané finance. Na devastaci Rumberka si, podle mých informací, přišli spolu s Plačkem na značné peníze a ve společné obludné spolupráci hodlají prý pokračovat. Je jen na čtenářích, zda nechají takovými zrůdnými individui devastovat naše národní bohatství.

29.10.2010 20:34 Pavel Zany Komárek, korektor
Pokud hodláte někoho takto obviňovat, laskavě se alespoň podepište. Pokud máte pro svá tvrzení důkazy, je vaší občanskou povinností informovat o nich odkazy činné v trestním řízení. Jinak to vypadá jako zapšklé závistivé výlevy jakéhosi anonyma. Pokud svá tvrzení nepodložíte argumenty a svým podpisem, bude váš komentář smazán. redakce

Dotace z EU

29.4.2010 21:34 D.Fantová
Je až s podivem, na co se dají získat dotace z EU. Kopec byl odlesněn, archeologické průzkumy zasypány a na kopci plném hlíny se utopily statisíce, ne-li miliony do šotolinou vysypaných chodníčků které zpevňují v terénu natřené klády, pod kopcem i na něm na takovou nicku až luxusní dřevěné altány pro turisty s velkými tabulemi popisků lokalitky. Bylo by to pěkné, kdyby netoužilo mnoho vzácnějších památek po rekonstrukci - a marně.Asi mají šikovnou obecní radu.
P.S.Odpadkové koše musely stát majlant a jsou prázdné - nedovedu si představit turistu, který by v ona místa, kde lišky dávají dobrou noc, zabrousil.

Rumberk-archeologické sondy

8.9.2009 13:26 S.Briesen
V současné době probíhá na hrádku Rumberk sondáž. Terén (jádro) bylo odlesněno, takže přístup je mnohem snazší než kdykoli předtím. Podle výpovědi místního občana, se kterým jsme se potkali zcela náhodou, je sondáž prováděna z fondů EU. Sondy (na 2 místech) odhalují část zdiva (původní?). Pro detektoráře: hrádek je dosud častým cílem detektorářů všeho druhu, nálezy však jsou buď nepatrné nebo žádné.