tvrz Žáravice

Kozákův hrad
Opevnění, snad pozůstatek velké tvrze, dávané do souvislosti s ochranou majetků Opatovického kláštera, pravděpodobně zničené husity. Zachovány 3 koncentrické linie valů a příkopů a mohutný centrální pahorek beze stop zástavby.
Hlavní obrázek místa
vnitřní příkop a val
© Milan Caha 04/2008
Žáravice leží 7 km severně od Přelouče. Obcí prochází cyklistická trasa 4274. Autobusem se do Žáravic dostanete z Přelouče, ale pouze v pracovní dny. Mohutné opevnění leží asi 5 minut chůze z centra obce, na severovýchodním okraji, nad jihovýchodním břehem rybníka Švihova v poloze Na hradech.
16.4. 2009

  historie

  Žáravice jsou poprvé zmiňovány v roce 1436, kdy je král Zikmund spolu s dalšími majetky opatovického kláštera věnoval Diviši Bořkovi z Miletínka. Žáravické opevnění je poprvé zmiňováno v literatuře v roce 1837, v Topografii Johanna Gottfrieda Sommera. Podrobně jej popsal František Alexander Haber s využitím informací Mořice Lussnera. Ten uvádí hypotézu, že opevnění bylo zničeno husity a zbytky jeho staveb byly použity při výstavbě kostela v

  Milan Caha (zdroj: Doc. PhDr. František Musil, CSc., Zprávy KPP rok 2001, číslo 11/12), 16.4. 2009
  Tvrz Sušinská
  Blízko vsi Žaravic na kopci v bučině nachází se tvrziště řečené „na zámku,“ jehož okolí se ,,na hradech“ jmenuje. Na tom místě bývala tvrz Sušinská, jsouc zavřena na dvou stranách příkrými stráněmi a na ostatních hlubokými příkopy, kteréž dvakráte i třikráte za sebou jdou. Posud se spatřují mohutné valy, ale nic více, poněvadž kamene užito při stavbě kostela Bělského. Na jihozápadní straně tvrze býval dvorec, po němž se jen nepatrné zbytky

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I., 8.2. 2017

  popis

  Nedostatek informací i charakter místa nedovoluje jednoznačné zařazení typu sídla, bývá označováno jak pozůstatek hradu (díky poměrně velkým rozměrům a mohutnosti příkopů a valů) či tvrziště (což je pravděpodobnější zařazení). Sídlo bylo chráněno třemi valy a příkopy. Nejzachovalejší jsou dva vnitřní valy, vnější val a příkop jsou sice stále patrné, ale značně „zarovnané“ zemědělskou činností. Mohutný centrální pahorek chrání třetí příkop

  16.4. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Pardubice  (PA)