Jakubčovické šance

Laudonovy šance, Jakubčovice u Hradce nad Moravicí
Terénní zbytky po soustavě barokních pevnůstek chránících cestu mezi Opavskem a Moravou. Postaveny rakouskou armádou v 80. letech 18. století.
Hlavní obrázek místa
Pohled na západní část severozápadního valu šancí.
šance označené na přiložené vojenské mapě jako "1": Pohled od severu. Za příkopem, který začíná na severovýchodní straně a pokračuje podél severozápadní a jihozápadní strany, vystupuje koruna zemního tělesa, tvořícího šance.
© Jan P. Štěpánek 12/2006
Tyto šance nalezneme na severozápadním okraji obce, bezprostředně pod rozhlednou.
24.8. 2006

  turistické

  Šance "Pod Příletem" jsou nejzachovalejší a nejpřístupnější ze soustavy opevnění v Jakubčovicích. Nacházejí se na severním okraji obce, značka k nim a k rozhledně odbočuje ze silnice na Opavu u hasičské zbrojnice.Neoficiální cesta vede přes soukromý pozemek za posledním domem obce. Dochovaná pevnůstka má lichoběžníkový, téměř kosočtvercový tvar, mírně protažený v ose V-Z. Je umístěna ve svahu tak, že západní konec je o výrazný kus

  24.8. 2006

  historie

  Jakubčovice - šance Pod Příletem
  Informace o šancích u Jakubčovic jsou skrovné, jedinou hmatatelnou informací je, že se při kontrole jejich budování (či dokončení) nachladil a na následky prochlazení zemřel rakouský generál Gideon Laudon.Na naučné stezce v obci se zmiňují o sedmi pevnůstkách, z nichž se dodnes dochovaly tři. Na mapě II. vojenského mapování vidíme zřetelně šest pevnůstek a další dva náznaky. Většina z nich je rozložena kolem severního okraje obce, jen jedna je

  24.8. 2006
  Opevnění na Opavsku pocházející z 2. poloviny 18. stol.
  Obecně panuje mínění, že Šance u Jakubčovic patří do obranné linie budované rakouskou armádou v 80. letech 18. stol., a chránící nejkratší spojení Opavska s vnitrozemím Moravy. Tehdejší hlavní silnice snad vedla přes Bohučovice a Jakubčovice na Bílovec, případně Fulnek a odtud do údolí Odry směrem na Nový Jičín. (stejná trasa zřejmě sloužila k překvapivému útoku vojsk Jana Jiřího Krnovského na Fulnek a Nový i Starý Jičín již v době třicetileté

  24.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  pevnost, bunkr
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Opava  (OP)