hrad Frumštejn

Frumenstein
Mohutný příkop a val zaniklého hradu s pravidelným, obdélným jádrem. Postaven asi na zač. 14. st. Hroznatovci. Páni z Frumštejna doloženi v letech 1357–1475, ve 2. pol. 15. stol. nejméně dvakrát dobyt, poté opuštěn, roku 1521 uváděn jako pustý.
Hlavní obrázek místa
Příkop s valem
© Prudký Martin, 03/2007
Graficke pismenko Nedaleko Hunčic můžete nalézt místo, kde stával hrad rytířů z Frumštejna a z něhož se dochovaly jen neznatelné příkopy. V roce 1467 byl dobyt královským vojskem a po roce 1520 se uvádí v pramenech jako pustý.
7.7. 2002

  historie

  Nedaleko Všerub u dvorce Strumpfhof řečeného na kraji výšiny ovocným stromovím posázené a v tu stranu k Lišťanům spatřuje se hradiště, v mnohém ohledu zajímavé. Není tu sice zdí a jiné zbytky se nespatřují, než příkopy a náspy do pravidelného čtverhranu založené, ale zvláštní je příjezd. Cesta šla od blízkých Hunčic nahoru a vedla na odstavec, na němž bezpochyby nějaká hospodářská stavení stávala. U rohu hradiště, který je k severovýchodu

  August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého (kn.13), 8.7. 2002
  Nevelký hrad Frumštejn stával nad potůčkem tekoucím z Hunčic ke Košeticům na okraji výšiny jihozápadně od Všerub a jihovýchodně od Hunčic, přístupné rovněž od někdejšího dvora a pozdějšího hostince zvaného Punčocha či též Červená punčocha. Jeho pozůstatky je však již obtížné nalézt. Nejasnosti o tom jsou i v literatuře, zaměňující Frumštejn za hrad Všeruby či kladoucí jeho původní místo ke dvoru Dohalicím u Radimovic. Správnost nynější

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 24.1. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Líšťany