Původně renesanční zámek stojí na návrší nad vsí, v 17. století byl přestavěn barokně. Jednopatrová dvoukřídlá budova s dvoupatrovou hranolovou věží v nároží. Nádvoří uzavírá hradba s bránou.
Hlavní obrázek místa
© Martin Kabeláč, 03/2008
Graficke pismenko Na pravém břehu Jizery, na místě dnešního zámku v Horkách nad Jizerou, vznikla patrně v první polovině 14. století tvrz Brodce jako opěrný bod střežící brod přes řeku. Jako první majitel tvrze a osady Brodce ležící na protějším břehu Jizery je v pramenech uváděn před r. 1346 Franěk z Brodce. V průběhu 15. a 16. století se v držení brodecké tvrzze střídali příslušníci různých šlechtických rodů (před r. 1418 Škopkové z Dubé, 1426 – 1433 Jan z Obříství, 1505 – 1561 Vančurové z Řehnic, 1561 – 1623 Kaplířové ze Sulevic). O podobě tvrze nemáme až do začátku 16. století žádné zprávy. V jejím podhradí vznikla v průběhu 15. ...
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 25.1. 2006

  historie

  dějiny zámku
  Horky nad Jizerou dlouho sdílely osudy sousedních Brodců patřících koncem 13. století vyšehradské kapitule. Někdy v polovině 14. století založil snad Franěk z Brodců či jeho syn Pešek v místě dnešního zámku gotickou tvrz. Roku 1397 je doložen Hašek z Brodců, roku 1433 Jan z Obříství sezením na Brodcích. Samotné Horky nad Jizerou se připomínají až roku 1505, kdy je uváděn i zámek. Od Albrechta z Rychnova tehdy panství koupil Mikuláš Vančura z

  Zany, 4.9. 2005
  popis zámku
  Jak vypadala nejstarší gotická tvrz neznáme, v pozdní gotice ji doplnila hranolová dnes třípatrová věž. V 16. století byl objekt renesančně přestavěn, přesto si sídlo udrželo charakter opevněného sídla a to až do barokní přestavby ve 20. a 30. letech 18. století. Pozdně gotické a renesanční zdivo je jádrem dnešní dvoukřídlé zámecké budovy. Z gotické fáze by snad mohly pocházet východní zeď východního křídla a parkánová zeĎ pod níK vnější fasádě

  Zany, 4.9. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mladá Boleslav  (MB)