Slovanské hradiště nálezy datované do 9.-11. století sloužilo k ochraně Trstenické stezky vedoucí z Čech na Moravu. Zaujímalo plochu 1,5 ha na ostrožně nad říčkou Loučnou, někdejší opevnění nyní patrné ve formě valů. Obecně ztotožňováno s lokalitou Hrutov zmiňovanou písemně v 11. a 12. století.
Hlavní obrázek místa
© Miloš Gracias, 10/2010
Graficke pismenko Protáhlá obec Benátky těsně přiléhá k jižnímu okraji Litomyšle. Prochází jí silnice III. třídy sledující tok říčky Loučné, v minulosti zvané Trstenice. Hradiště se nachází na ostrožně nad pravým břehem proti obecnímu úřadu. Běžně je ztotožňováno s lokalitou Hrutov uváděnou v písemných pramenech v 11. a 12. století, zmiňuje se o ní i kronikář Kosmas.
1.5. 2015

  historie

  Hradiště Hrutov bylo vystavěno na nízkém výběžku nad pravým břehem říčky Loučné a dnes se nachází v katastru obce Benátky u Litomyšle. Jeho prvotním úkolem bylo střežit zemskou, později Trstenickou stezku vedoucí z Čech na Moravu v místě, kde opouštěla nebo v opačném směru vstupovala do pomezního hvozdu. Dnes zde pozůstatky opevnění ohraničují nepravidelně lichoběžníkovou plochu o rozloze zhruba 1,5 hektaru. Jižní strana opevnění je zachována v

  Miloš Gracias, 14.9. 2010
  Vyjel kníže Spytihněv II., aby nově upravil panství moravské, jež jeho otec Břetislav I. před nějakým časem mezi své syny, Spytihněvovy bratry rozdělil. Polovici dal Vratislavovi, druhou Konrádovi Otovi, Jaromír jsa na učení meškal ještě ve školních síních. I poslal kníže Spytihněv napřed k předním mužům oné (Moravské) země list, v němž vyzýval jmenovitě ze všech sídel tři sta mužů, které znal jako nejlepší a nejvznešenější a pod ztrátou hrdla

  Kosmova kronika Čechů, 14.9. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Benátky