hrad Tepenec

Karlsburg, Twingenberg
Zaniklý hrad. Postave Karlem IV. po r. 1340. Zničen za markraběcích válek koncem 14.st., r. 1406 uváděn jako pustý. Od 19. století kamenolom zlikvidoval kopec i s jádrem hradu. Ještě asi před pěti lety patrné zbytky opevněného předpolí.
Hlavní obrázek místa
© Michal Petr, 12/2011
Graficke pismenko Hrad Tepenec stával v Bělkovickém údolí, 4 km východně od Šternberka.
Bělkovickým údolím vede silnice směrem k Hraničným Petrovicím. Asi 5 km za Bělkovicemi je kamenolom, který zlikvidoval kopec na kterém stával hrad Tepenec a tím zpečetil jeho osud.
Půjdeme-li Bělkovickým údolím dál až na křižovatku se silnicí Šternberk – Libavá, o 50 m dále najdeme upravený pramen dobré minerální vody, Těšíkovské kyselky.
Dále v okolí můžeme navštívit muzeum hodin a hrad ve Šternberku, monumentální chrám Navštívení Panny Marie a poutní místo na Svatém Kopečku u Olomouce, zbytky kartuziánského kláštera v Dolanech a zejména starobylé město Olomouc, druhou největší Městskou památkovou rezervaci v Česku.
Pavel Vítek, 25.3. 2006

  turistické

  Vzhledem k mnoha nepřesným informacím o současném stavu hradu Tepenec, které se podle typu pramenů velmi liší a jsou způsobeny patrně absencí fyzické návštěvy některých autorů na místě samém, si dovolím vše aktuálně k červnu roku 2006 upřesnit. V prvé řadě je potřeba krátce zmínit situaci hradu, v jeho původní podobě. Od severovýchodu směrem na jihozápad orientovaná mohutná ostrožna byla ve středověku využita v délce asi 420 m (!). její konec

  Roman Řezáč, 5.6. 2006

  historie

  Počátky hradu jsou spojeny s osobou moravského markraběte a od roku 1346 českého krále Karla IV., který koupil v roce 1340 horu Tepenec. Snahou markraběte bylo vybudovat v tomto odlehlém prostoru oporu zeměpanské moci, tj. hrad s posádkou, jejímž úkolem bylo střežit terén v oblasti kolem důležité komunikace, a zároveň i správní centrum, neboť u Tepence měla být zřízena i tržnice s celnicí. Již za druhého majitele hradu, Karlova bratra a

  Pavel Vítek, 25.3. 2006

  pověsti

  O zlatém zvonu, který býval na hradě Tepenec
  Na hradě Tepenci se nacházel zvon, vyrobený celý ze zlata. Jednou hrad oblehla nepřátelská vojska a obránci raději vzácný zvon zasypali do studně. Když bylo po bitvě, snažili se zvon nalézt, ale ten už na svém místě nebyl. Od té doby jej hledalo mnoho hledačů pokladů, ale dosud žádný neuspěl.
  čerpáno z www.wikipedia.org, 20.11. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zaniklý
  nepřístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)