Příkré skalní stěny (defilé) vzniklé vodní erozí řeky Mže při zahlubování údolní soustavy během pleistocénu. Jedna z přírodních památek nacházející se dnes na území krajského města Plzně. Název Čertova kazatelna dostala od vzhledu skalních věžic.
Hlavní obrázek místa
Skalní věžice
Vzhled skalních věžic připomínajících kazatelnu dal přírodní památce název Čertova kazatelna
© Luděk Pitter 04/2007
Graficke pismenko Přírodní památka Čertova kazatelna se nachází při silnici z Plzně do dnes městské části Radčice, v úzkém pruhu po pravé straně silnice, asi 1 km před Radčicemi a je označena informační tabulí v místě malého parkoviště. Mohutný skalní masiv se příkře zvedá hned při silnici, takže jej nemůžete přehlédnou. Zajímavý pohled na skalisko je od informační tabule, kde jsou vidět skalní věžice nebo od řeky, kde můžete na skále spatřit nevelký zámeček.
L.P., 23.4. 2007

  historie

  Čertova kazatelna dostala svůj název pravděpodobně podle tvaru skalních věžic, které svým uskupením připomínají kazatelnu. Dnes se název Čertova kazatelna používá pro celý skalní masív. Příkré erozní svahy, vznikly přímou vodní erozí řeky Mže při zahlubování údolní soustavy během pleistocénu. Přírodní památkou byla vyhlášena Usnesením rady ONV Plzeň-sever č. 258/16 ze dne 1. 11. 1974, přehlášena Usnesením rady NV (Národního výboru) města Plzně

  L.P., 23.4. 2007

  popis

  Přírodní památka je vymezena na úzký pruh území těsně při pravé straně silnice ve směru z Plzně do Radčic, asi 1 km před Radčicemi. Převážnou část území tvoří skalní masiv přibližně v délce 700 m a šířce 100 m, se sklaní stěnou o výšce až 22 m. Její rozloha je 2,40 ha. Skalní stěny (defilé) jsou tvořeny sedimenty kladenského a týneckého souvrství svrchního karbonu. Na skalisku je běžený porost s běžnou faunou světlého borového lesa.
  23.4. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  přírodní scenerie
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-město  (PM)