Tvrz vnikla patrně na počátku 16. století za Podstatských z Prusinovic. V letech 1695-98 přestavěna na raně barokní zámek. Další přestavba v r. 1845 a v r. 1921. Ve 2. po. 20. stol. necitlivě modernizován.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Pitter 07/2006

Historie Spálova a spálovského zámku

Graficke pismenko Nejstarší písemná zmínka o Spálově pochází z nedatovaného tzv. notářského instrumentu, tj. listiny vydané a datované notářem, ale tato část se nezachovala. Snad byla listina napsána někdy na sklonku vlády císaře Karla IV. Tento latinský fragment čitelně uvádí pětkrát jméno "Spalov". První datovaná zpráva pochází až z roku 1394, kdy uděluje moravský markrabě Prokop privilegia městu Potštátu, pod jehož panství Spálov původně patřil. Prvním známým majitelem potštátského panství je doložen v letech 1322 - 1359 Záviš z Potštátu. Pánům z Potštátu patřilo panství až do poslední třetiny 14. století, kdy Spálov připadl k panství rodu ...
Jan P. Štěpánek podle Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, Z. Šerý, Butterfly, Opava 2003), 28.9. 2006

  popis

  Městečko Spálov se nachází asi 17 km severním směrem od Hranic na Moravě, v nejzápadnější části okresu Nový Jičín. Bývalé šlechtické sídlo, centrum kdysi mocného spálovského panství, stojí západně od kostela v centru městečka. Spálovský zámek byl vybudován na místě starší tvrze, založené patrně na přelomu 15. a 16. století, možná však i dříve. Ta byla chráněna soustavou čtyř rybníků, z nichž se zachovaly pouze dva. Památkou na spálovskou tvrz

  Jan P. Štěpánek, 28.9. 2006
  Popis spálovské tvrze ve spálovském urbáři z poloviny 16. století.
  Popis tvrze ve spálovském urbáři prozrazuje, že to byla jednoposchoďová kamenná budova čtvercového půdorysu s klenutými místnostmi. Od východu, severu a západu byla obehnána kamennou zdí, od jihu byla tvrz chráněna čtyřmi rybníky, mezi nimiž byly jen úzké přístupy k objektu po hrázích. Z původní tvrze se dochovaly opěrné pilíře jihovýchodního rohu dnešní budovy jako podpůrné prvky venkovních zdí nesoucích klenby, které při přebudování na

  Jan P. Štěpánek podle Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, Z. Šerý, Butterfly, Opava 2003), 28.9. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)