Paleontologická lokalita Travertinová kupa vznikala v období mladších třetihor spodního miocénu před 22 mil. let. Místo je ojedinělé bohatým výskytem miocénních sladkovodních vápenců; nálezy fosilních živočichů a rostlin. Od roku 1989 patří toto místo mezi významné chráněné přírodní památky ČR.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Pitter 09/2004
Graficke pismenko Travertinová kupa se nachází v obci Tuchořice vlevo od silnice směrem na Markvarec. U místa je informační tabule, která je vidět přímo ze silnice. Třetihorní travertinová kupa patří mezi významné přírodní památky na území České republiky. Lokalita je chráněna a sběr zkamenělin je vázán na povolení MŽP. Podle informační tabule vznikala travertinová kupa v průběhu mladších třetihor, přesněji ve spodním miocénu ( stupeň eggenburg ), kdy zde panovalo převážně subtropické klima. Travertin se vytvářel chemickou cestou ze silně mineralizovaných vod teplých pramenů. Spolu s travertinem tvoří kupu dále karbonátové nebo uhelné jíly a fosilní půdy. Mezi nejvýznamnější ...
7.11. 2004

  popis

  Travertin se vytvářel chemickou cestou ze silně mineralizovaných vod teplých pramenů. Hromadění vod v blízké jezerní pánvi umožnilo vznik vrstev vápenců. Spolu s travertinem tvoří kupu karbonátové nebo uhelné jíly a fosilní půdy.
  http://www.tuchorice.cz, 30.3. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  přírodní scenerie
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Louny  (LN)
  Tuchořice