Výrazné okrouhlé tvrziště na terénní hraně údolí potoka Maršavy. První zmínka o tvrzi je z r. 1338, kdy patří bratřím Daliborovi a Vršovi z Kojic tvrz a dvorec. V r. 1361 vlastní část Kojic Dalibor. V r. 1436 spojuje Kojice v jedno panství Václav Hrůza z Kojic. V r. 1475 se uvádí tvrz jako pustá.
Hlavní obrázek místa
Vlastní plocha tvrziště
© Petr Nožička 03/2012
Graficke pismenko První zmínka o vsi Kojice je z roku 1238. Po roce 1301 prodal Držislav z Kojic část vsi sedleckému klášteru. Poprvé je zmiňována tvrz v roce 1338, kdy se Držislavovi synové Dalibor a Vrš z Kojic přeli ze sedleckým klášterem o zboží v Kojicích. Patřila jim pouze tvrz a jeden dvorec. V roce 1361 vlastní část Kojic Dalibor z Kojic. V roce 1436 vlastní panství Václav Hrůza z Chelčic, který spojil oba díly vsi. Za jeho syna Bohuslava Hrůzy z Chelčic v roce 1475 se uvádí tvrz jako pustá. V roce 1502 byly Kojice připojeny k pernštejnskému panství.
Petr Nožička, čerpáno z:Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí II, Argo 2000, http://cestyapamatky.cz/kolinsko/kojice/tvrz, 2.6. 2012

  historie

  Zemanská tvrz
  Blíže Týnce nad Labem a nad touž řekou leží ves Kojice s kostelem filiálním. Lid sobě vypravuje, že blíže kostela klášter stával, ale klame tu, jako jinde na mnohých místech. V skutku tu byla zemanská tvrz, a pověst povstala jen odtud, že ves Kojice klášteru Sedleckému náležela. Ve 14. století náležela již ves klášteru dotčenému; na tvrzi a dvoře svobodném seděl Dalibor z K., jenž měl r. 1361 jakési jednání se mnichy Sedleckými.2) Když byl císař

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I., 8.2. 2017

  popis

  Výrazné tvrziště téměř okrouhlého tvaru na terénní hraně nad údolím potoka Maršavy, na okraji vsi. Na severozápadní straně byla část odkopána. Na jižní a jihozápadní straně následuje až tři metry hluboký příkop a až čtyřmetrový val. Na východní a severní straně bylo opevnění rozvezeno. Na západním okraji a na jižním valu se nacházejí kusy amorfního zdiva.
  Petr Nožička, čerpáno z:Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí II, Argo 2000, 26.4. 2012

  Časová osa

  po roce 0130
  Tvrz prodal klášteru Držislav z Kojic
  1338
  Dalibor a Vrš z Kojic ve při se sedleckým klášterem o zboží v Kojicích
  1361
  Majitel tvrze Dalibor z Kojic
  1436
  Václav Hrůza z Chelčic spojil dva díly obce v jeden celek
  1475
  Se tvrz připomíná jako pustá
  1502
  Tvrze zcela zanikla po připojení Kojic k pernštejnskému pardubickému panství v roce 1502.
  počátkem 20. století
  Podle kroniky obce byly ještě patrny zbytky základového zdiva.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Pardubice  (PA)
  Kojice