Kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v románském stylu kolem r. 1260, později byl upraven goticky a barokně. Byl vybudován ve dvou etapách, nejprve byla postavena loď a potom kněžiště a sakristie. Interiér je vyzdoben freskami ze 14. stol., vzácná je gotizující kazatelna a křtitelnice ze 13. stol.
Hlavní obrázek místa
© Martin Tlach, 07/2012
Graficke pismenko Obec Tečovice leží severně od žel. stanice Zlín - Malenovice, na pravém břehu řeky Dřevnice. Je možné si objednat prohlídku kostela s průvodcem (viz kontakt). V samotných Malenovicích se nachází veřejnosti přístupný středověký hrad.
Ivo Rozehnal, 7.2. 2010

  historie

  Historie Tečovice
  Nejstarší dochovaná písemná zpráva, zmiňující obec Tečovice, pochází z roku 1141. Roku 1307 se zmiňuje samostatné panství, které držel jistý Buň z Tečovic. Jeho tvrz sousedila s kostelíkem. Zda se jednalo o nynější kostel sv. Jakuba Většího není stoprocentně prokázáno, ale tato možnost je, vzhledem k stáří stavby, pravděpodobná. Datace kostela sv. Jakuba Staršího se klade k roku 1260. Tvrz zanikla ještě před koncem 14. století. Zajímavou

  Ivo Rozehnal – zdroj http://www.tecovice.cz, 7.2. 2010
  Historie kostela
  Kostel sv. Jakuba Většího pochází přibližně z doby kolem roku 1260 a je tedy nejstarší architektonickou památkou na Zlínsku. Původně se jednalo o románskou stavbu, která byla nejprve goticky a později barokně přestavěna. Východně orientovaný kostel obklopený hřbitovem byl postaven ve dvou etapách, přičemž v první byla postavena samostatná loď kostela, ve druhé etapě pak kněžiště a sakristie. Sedlová střecha je stejně jako kněžiště pokrytá

  Martin Tlach, 29.7. 2012
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  popis

  Samotný kostel je postaven v románském slohu s barokními úpravami. Jedná se o východně orientovanou stavbu s kněžištěm, lodí a sakristií. Kamenné zdi mají tloušťku 1,2 m, loď i kněžiště mají původní freskové malby z konce 14. století. Hlavní oltář kostela je barokní, z 3. čtvrtiny 17. století, s původní kamennou menzou a některými pozdějšími doplňky z 19. stol. Boční oltáře patří sv. Anně (kolem r. 1834) a Panně Marii. V medailonu nad římsou

  Ivo Rozehnal – zdroj http://www.tecovice.cz, E. H., 1.6. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)
  Tečovice