zámek Zámeček

Světlá, Schlossl
Lovecký zámeček prokazatelně doložený v roce 1830 byl centrem bílanského revíru až do znárodnění v roce 1948, kdy jej převzala lesní správa a dále sloužil správě revíru. V roce 2014 byl v rámci církevních restitucí vrácen Olomouckému arcibiskupství.
Hlavní obrázek místa
Západní průčelí zámečku
© Dušan Dohňanský 09/2018
Graficke pismenko Lesní revíry olomouckého biskupství v lužním lese na levém břehu Moravy jižně od Bílan existovaly již asi na počátku 18. století. Centrem bílanského revíru se stal zámeček doložený v roce 1830 na mapě stabilního katastru Bílan pod prostým názvem Zámeček. V době lovů, kterých se účastnili význační představitelé církve a šlechty, plnil především funkci loveckého zámečku. Po znárodnění jej převzala pro své potřeby lesní správa. V roce 2014 byl vrácen Olomouckému arcibiskupství. Dnes je to jednopatrová architektonicky nevýrazná obdélníková budova krytá valbovou střechou. Vstupní průčelí zvýrazněné mohutným střešním vikýřem a dřevěnou krytou verandou představěnou ...
D. Dohňanský, zdroj: F.Musil - Neznámé zámky Moravy a Slezska, 23.6. 2020
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Kroměříž  (KM)
  Bílany