Hrad pochází asi z přelomu 13. a 14. století. Vznikl jako opěrný bod Řádu německých rytířů. Jeho zánik způsobil mohutný požár. Dochovány příkopy a malé zbytky zdiva obvodové hradby.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na lokalitu od severu
© Filip Matoušek 9/2005
Graficke pismenko Zbytky hrádku neznámého jména, nacházející se na ostrožnovitém výběžku do údolí Čáslavky mezi obcemi Podmoky a Kozohlody, asi 3,5 km západně od Golčova Jeníkova. Nejlépe je hrádek přístupný lesními cestami vedoucími údolím podle vody, a to buď po cestě vycházející od můstku na východním okraji Kozohlod, a nebo z druhé strany (od severovýchodu) od chatové osady tvořící jižní okraj Podmok. Nejbližší vlaková zastávka je ve Vlkanči, asi 2 km vzdušnou čarou jihozápadním směrem.
Filip Matoušek, 27.10. 2005

  historie

  Historie
  Vzhledem k tomu, že o existenci hradu nejsou k dispozici žádné zmínky v historických pramenech a není tak známo ani jeho jméno, můžeme dobu jeho života datovat pouze na základě dosud učiněných archeologických nálezů někam na přelom 13. a 14. století. Také víme, že jeho zánik způsobil mohutný požár, ovšem jakékoli informace o historickém kontextu zcela chybějí. V současné době je možné soudit, že hrádek vznikl jako opěrný bod Řádu německých

  © T. Durdík (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, LIBRI 1999), 27.10. 2005
  Popis hradu
  Malý jednodílný hrádek stával na úzkém skalnatém výběžku do údolí a byl na čelní severní straně chráněn šíjovým příkopem. Méně mohutný příkop s valem opevňoval i nepříliš strmou východní stranu dispozice. Opevnění tvořila mohutná obvodová hradba, nabývající díky zesílení na čelní straně charakteru štítové zdi. Z této hradby se dochoval obnažený zbytek jihovýchodního nároží, část úseku na jižní straně a také zbytky zesílené čelní zdi, poškozené

  © T. Durdík (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, LIBRI 1999), 27.10. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Havlíčkův Brod  (HB)