Zcela zaniklý zámek či lovecký zámeček, který byl postaven za vlády Marie Anny z Rotalu, provdané Dietrichštejnové, v místě bývalé tvrze, jež byla soušásti dvora. Poprvé je připomínán v pozůstalosti této panovnice v roce 1767. Posledním rodem, který vlastnil zámek před pozemkovou reformou v letech 1923 - 1926, byl rod Baltazzi.
Graficke pismenko Stavba dvora s tvrzi započala pravděpodobně již v roce 1570, kdy vlastníkem Otrokovic byl Burian Tetour z Tetova. Ale poprvé se připomíná až v roce 1576 za Bohuše Kokorského. V roce 1649 přešla do majetku Jana Rotala, majitele napajedelského panství. Ten přesídlil do Napajedel, tvrz ztratila svoji rezidenční funkci a po roce 1750 zanikla. Na jejím místě byla vybudována nejdříve sýpka a později i nová vrchnostenská obytná budova. Ta se poprvé uvádí v roce 1767 jako lovecký dům či zámeček. Na Napajedlech tehdy vládli Marie Anna rozená Rotalová a její manžel Quidobald Dietrichstejn. Byla to jednopatrová obdélníková budova krytá sedlovou ...
D.Dohňanský, zdroj: F.Musil, M.Plaček - Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, 18.3. 2020
  zámek
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)
  Otrokovice