Zbytky hradu, obehnané příkopem na východě a západě, na vrcholu kopce Králova Hora ve 602 m. n. m. Občasné zbytky zdiva hradu, dnes na některých místech silně zarostlé.
Hlavní obrázek místa
Králova Hora
Celkový pohled od červené turistické cestou od Štítů.
© Jan Laurýn, 07/2007
Graficke pismenko Zbytky hradu jsou k nalezení na vrcholku kopce Králova Hora ( 602 m. n. m. ). Nejlepší přístup je od autoservisu ve Štítech po červené značce. Cesta obtáčí kopec, na pravé straně je málo znatelná cesta, která se stáčí doprava a vede přímo k vrcholku.
Jan Laurýn, 10.8. 2007

  historie

  Na místě vrcholku zvaném Petrov na Králově hoře se nachází středověká fortifikace hrádku, či strážního objektu. Jméno je neznámé, písemné prameny mlčí a neznámý je i samotný důvod stavby. Přisuzuje se tak nějaká spojitost se sídlem ve Štítech, stejně tak k bližší obci Horní Studénky. Jisté je pouze to, že objekt zaujal úzký stoupající hřeben, který byl přerušen vylámaným příkopem ve skále v šířce asi 8 m. Za ním je asi o 2,5 m výš plošina s

  Ivo Rozehnal - zdroj článku: M.Plaček - Povrchová prospekce reliktů šlecht.sídel na Šumpersku 2002, 15.6. 2015

  pověsti

  Dle pověsti se zde zjevuje přízrak Černé paní, čekající na vysvobození ze zakletí. V ústech, ze kterých šlehají plameny, drží klíče které je třeba vytáhnout. Dokud se nenajde odvážlivec jenž klíče vytáhne musí zde Černá paní obcházet.
  12.6. 2011

  popis

  Hrad se nacházel ve vrcholové poloze. Na východě a západě je hrad oddělen příkopem a valem. V jádře hradu registrujeme výraznou prohlubeň po nějaké stavbě s nepatrným zbytkem zdiva. Další zbytek zdiva se nachází v mělké jamce uprostřed dispozice. Část hradu je silně zarostlá nálety.
  Jan Laurýn, 10.8. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Šumperk  (SU)
  Štíty