Zámek byl přestavěn ze staršího sídla v pol. 16. stol. Po roce 1683 získala budovu kapitula sv. Víta na Pražském hradě a dala zámku nynější čtyřkřídlou podobu. Dnes je zámek v soukromých rukou a slouží jako penzion.
Hlavní obrázek místa
vstupní průčelí
© Pavel Zany Komárek 21/7/2001
Graficke pismenko Zámek dnes slouží jako penzion, je také vhodným místem u uspořádání různých společenských akcí (svatby, oslavy, večírky, promoce, firemní akce aj.)
Od září 2013 nabízí zámek možnost celoročních prohlídek nově zrekonstruovaného zámeckého objektu, kaple a místnosti s zrestaurovanými freskami z roku 1758 od autora Jana Václava Spitzera.

Cena prohlídky
dospělí: 40,- Kč/os,
děti do 10 let zdarma
13.9. 2014

  historie

  dějiny
  Roku 1353 držel Lešany první známý majitel Oldřich Medek z Valdeka. Na počátku 15. století se zde rychle vystřídalo několik majitelů, do roku 1683 se zde vystřídal větší počet známých i neznámých rodů (z Chřenovic, Lešanští z Čečelic, Vratislavové z Mitrovic, Čejkové z Olbramovic, Michnové z Vacínova a další). Roku 1683 odkoupila Lešany s třemi vesnicemi od Michnů z Vacínova pražská Svatovítská kapitula, která jej vlastnila až do konce druhé

  Zany, 6.6. 2004
  Lešany se připomínají poprvé v listině, která se hlásí do r. 1185, ale pochází patrně až z 13. století; podle ní daroval kníže Bedřich Pesany řádu johanitů. Řada zdejších vladyků začíná až Oldřichem Medkem z Lešan, jenž se připomíná v l. 1353 – 1398. Lešenská tvrz je doložena poprvé v r. 1409, kdy ji její majitel Renvald z Ústupenic prodal spolu se vsí Prokopovi ze Soběšína. Asi od r. 1418 držel Lešany Janek Řítka z Bezdědic, který se účastnil

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, 5.3. 2005

  popis

  popis
  Kdy byly v Lešanech postavena tvrz nelze jednoznačně říci, pravděpodobně k tomu došlo ještě v předhusitském období. Byla to jednoduchá mírně lichoběžná budova dochovaná ve zdivu východního křídla dnešního zámku. Palác byl zřejmě trojdílný, snad i o něco delší než dnešní zámecké křídlo. Od západu k paláci zřejmě přiléhalo nevelké nádvoří, od východu pak asi vodní opevnění související s dnešním rybníkem Návesník. Nejpozději za Čejků z Olbramovic

  Zany, 7.6. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Benešov  (BN)
  Lešany