Renesanční tvrz, vybudovaná pravděpodobně za Řepických ze Sudoměře. Tvrz střídala majitele, posledními šlechtickými majiteli byli Černínové. V hmotě dvora se dochovala obytná část tvrze s poměrně dobře zachovanými interiéry.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Kožlí je uváděno v roce 1396 jako majetek Pavla z Kožlí, roku 1444 je uváděn jeho syn Jan. Poté panství patřilo Písku, kterému bylo konfiskováno za odboj proti Ferdinandu I. Majetek koupil Adam Řepický ze Sudoměře. Po roce 1629 získali sňatkem tvrz a panství Běšínové z Běšin. Roku 1666 prodal rytíř Jan Ladislav Běšín z Běšin majetek v Kožlí (dvůr, tvrz, pivovar, ves) Petru Maxmiliánovi Kocovskému z Krausenberku a jeho manželce Alžbětě, rozené Běšínové. Ta pak Kožlí prodala Janu Petru Dejmovi ze Stříteže, který je připojil k panství Čížová. Posledními šlechtickými majiteli byli Černínové, jejichž potomkům byl objekt hospodářského dvora s tvrzí navrácen v restituci.
Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 19.6. 2009

  historie

  V prostorách bývalého panského dvora v Kožlí je v poměrně rozsáhlém objektu skryt bývalý renesanční zámeček Kalenických z Kalenic. Jedná se o slohově prostý objekt, který stojí v severní části hospodářského dvora a vyniká jen barokními žulovými ostěními s polokruhovitými okny schodiště. 1396 - 1629 Neví se, kde a zda vůbec stála tvrz původních majitelů, kterými byli vladykové z Kožlí. Roku 1396 je uváděn Pavel z Kožlí a roku 1444

  Tomáš Věchet, zdroj z archívu Jaromíra Stacha Černína - historika a majitele Kožlí , 6.9. 2014

  popis

  Tvrz, jejíž části se zachovaly ve hmotě severního křídla dvorce, byla vybudována za renesance, patrně za Řepických ze Sudoměře, či za Kalenických z Kalenic. Ačkoliv budova utrpěla léty zanedbávané údržby a necitlivého zacházení, uvnitř si uchovala mnoho ze své renesanční podoby. Na hospodářské části dvora se dokonce uchovaly zbytky renesanční sgrafitové výzdoby. Rybníček pod západním průčelím tvrze je považován za pozůstatek obranného systému.
  Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995), 19.6. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Předotice