Románský kostel z přel. 12/13. stol. cca 1340 goticky přestavěn (závěr s transeptem, malby). V pramenech poprvé 1341. Úpravy v pozdní gotice, renesanci (věž 1616, zvony 1597, 1612), baroku (1635 kaple, 1696 nová okna, 1693 hlavní oltář, 1762 věže a sakristie). 1770 poškozen bleskem, vzápětí opraven.
Hlavní obrázek místa
Kostel Narození Panny Marie v Kostelci nad Vltavou
© Pavel Vítek 06/2014
Graficke pismenko Kostelec nad Vltavou leží 13 km severozápadně od Milevska a 29 km severovýchodně od Písku. Nedaleko západním směrem se nachází Orlická přehrada. Přes obec nevede železniční trať ani žádná hlavní silnice. Severně okolo Kostelce vede silnice číslo 19 vedoucí z Plzně přes Milevsko do Tábora. Kostel Narození Panny Marie stojí na nejvyšším místě obce a je nepřehlédnutelnou dominantou obce.
Pavdl Vítek, 5.7. 2014

  historie

  Kostel byl založen pravděpodobně mnichy břevnovského benediktinského kláštera. Stavbu zděného románského kostela lze předpokládat již koncem 12. či v první třetině 13. století snad v souvislosti se stavbami v nedalekém Milevsku. Nelze také vyloučit existenci staršího předchůdce kostela. Ke gotické přestavbě došlo podle starší literatury (V. Mencl) v letech 1270–1280, J. Kuthan posunul dataci na přelom 13. a 14. století. Podle tvarosloví

  Zany, převážně podle J. Varhaník, J. Adámek: Kostel Narození P. Marie v Kostelci nad Vltavou, Průzkumy památek II/2000, NPÚ ÚOP středních Čech v Praze, Praha 2000, 8.10. 2014

  popis

  Kostel Narození Panny Marie v Kostelci nad Vltavou je přibližně orientována stavba. Vystavěn je z lomového kamene (s výjimkou románských kvádříků v jižní zdi lodi) v podobě poněkud nepravidelného latinského kříže. Stylem se jeví jako přechodný ze slohu románského do gotického. Renesanční věž v západním průčelí je tvořena mohutným hranolem, který zaujímá celou šíři budovy. Vrchní patra věže byla přistavena roku 1763. Ve věži jsou zavěšeny tři

  Pavel Vítek – zdroj: http://www.kostelecnadvltavou.cz/obec/historie-obce/, 5.7. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Kostelec nad Vltavou