Pozdně gotická původně věžová tvrz prošla v 19. století přestavbou na obytnou budovu. Přitom byla rozšířena a získala dnešní fasádu.
Hlavní obrázek místa
© Pavel Kubíček 09/2007

Popis kalenické tvrze (citace z literatury)

Graficke pismenko Budova tvrze č. p. 50, zv. Hvížďalka, je dosud zachována v dnešním zámeckém parku, v podobě jednopatrového stavení obdélného půdorysu se zvalbenou sedlovou střechou. Průčelí nesou stopy jednoduché klasicistní úpravy se symetrickým rozvrhem oken, převážně dosud osazených v líci, nad přízemím obíhá prostý kordonový pás. Před vstupní severozápadní průčelí byla při úpravě v 19. století postavena kamenná rampa, přístupná bočními schodišti. Starší původ budovy připomíná zvenčí jen sklepní okénko na severozápadním boku, rámované okosenými žulovými kvádry. Zdá se, že jádro středověké tvrze, v renesanci přestavované a kolem roku 1530 dobyté a vypálené, tvořilo ...
Kašička František, Nechvátal Bořivoj: Tvrze a hrádky na Strakonicku, Strakonice 1986, 25.11. 2003

  historie

  ozdně gotická tvrz zvaná Hvížďalka v zahradě jižně od budov dvora ve vsi, 13 km západně od Strakonic. Pozdně gotickou věžovou tvrz s valeně klenutým sklepem a přízemím obklopoval příkop s valem a vnějším příkopem, zachovaným na východní, jižní a západní straně. Příkopy bylo snad možné zatápět vodou z nedalekého potůčku. Klenba sklepa je dodatečná, ve sklepě je zachována původní valounová dlažba vyspádovaná do odtoku ve východní stěně. Kolem

  Kol., Encyklopedie českých tvrzí, II. díl (K-R), Praha 2000, 25.11. 2003
  Pozdně gotickou věžovou tvrz s valeně klenutým sklepem a přízemím obklopuje příkop s valem a vnějším příkopem, dodnes zachovaným na východní, jižní a západní straně. Příkop bylo možné zatápět vodou z nedalekého potůčku. Kolem poloviny 19. století byla tvrz rozšířena na západní straně a klasicistně přefasádována.
  Koblasa Pavel, Kovář Daniel, Panská sídla jižních Čech, České Budějovice 2003, 25.11. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Kalenice