stavby z let 1925-39, které se významně podepsali na tváři Opavy
Hlavní obrázek místa
Děkanství od severu
© Ivan Grisa 05/2011

Děkanství v Radomyšli

Graficke pismenko Nejstarším vrchnostenským sídlem v Radomyšli byla zřejmě převážně dřevěná tvrz z I. poloviny 13. století, doložená archeologickým výzkumem jižně od kostela sv. Martina. Byla zřejmě sídlem Radomysla, po němž nese městys jméno. Od něj či jeho dědiců získali zdejší statek kolem roku 1230 Bavorové z nedalekých Strakonic. Ti již roku 1235 uvedli do vsi johanity, kterým ji nakonec v rámci postupného předávání majetku Radomyšl roku 1359 odkázali. Johanité si východně od kostela postavili opevněnou kurii, která sestávala z věžovité stavby, spojené s kostelem spalnou lávkou. K ní byla z jihu přistavěna sýpka, která se zřejmě dodnes zachovala přímo ...
Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004, 30.5. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Radomyšl