Gotický kostel byl postaven na poč. 14. stol., zmiň. až r. 1349. R. 1835 opraven, r. 1888 pseudogot. přestavbou rozšířen (prodloužena loď, přistavěna věž). Pův. got. presbytář s pozůstatky fresek (14. stol.), gotická křtitelnice, zvony z konce 14. a 15. stol. Zařízení kostela převážně pseudogotické.
Hlavní obrázek místa
kostel od jihovýchodu
© Pavel Zany Komárek 03/2012
Graficke pismenko Gotický kostel byl postaven na počátku 14. století. V písemných pramenech se prvně objevuje až roku 1349, při žádosti o obsazení zdejší fary. Původně se kolem kostela rozkládal hřbitov. Po roce 1620 se kostel stal filiálním farnosti Svojanov. Není zcela jisté, od kdy je kostel zasvěcen sv. Erasmu, je pravděpodobné, že původně byl zasvěcen Panně Marii. Zasvěcení se snad změnilo r. 1722 (tímto rokem je datován obraz sv. Erasma). V Rohozné se dodnes slaví dvě poutě, jedna na svátek narození Panny Marie (8. září) a druhá na svátek sv. Erasma (2. června). Roku 1835 byl kostel opraven. Farním se stal opět roku 1875. R. 1855 byly při malování kostela objeveny fresky ze 14. ...
E. Horáková podle Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kol., nakl. Academia; http://www.rohozna.cz, 26.2. 2012

  historie

  Sv. Erasmus, biskup a mučedník – životopis, atributy
  Svatý Erasmus (narozen patrně ve 3. století v Antiochii, zemřel asi r. 303) biskup a mučedník, je jedním ze 14 svatých pomocníků v nouzi. O jeho životě toho není mnoho známo, o to více o něm ale existuje legend. Jeho příběh se začíná vypravovat v době, kdy byl biskupem v Antiochii (území dnešní Sýrie). Kvůli krutému pronásledování křesťanů za římského císaře Diokleciána odešel ze své diecéze a žil 7 let jako poustevník na vysoké hoře v

  E. Horáková podle http://catholica.cz, http://www.abcsvatych.com, 22.9. 2012

  pověsti

  Pověst o léčivé síle zdejšího zvonu
  Traduje se, že pokud ve svátek Máří Magdalény zvoní na zdejší zvon "umíráček" (pocházející prý ze zrušeného kostela sv. Maří Magdaleny poblíž Hlásnice) chromý nebo neduživý, uzdraví se.
  E. Horáková podle Památky archeologické a místopisné I., Karel Vladislav Zap, Muzeum král. Českého r. 1855, 21.9. 2012
  Pověst o zázračném obrazu Panny Marie
  V kostele je obraz Panny Marie, držící na ruce malého Ježíška, který proslul mezi lidmi a svého času se kvůli němu stal kostel velmi oblíbeným poutním místem. Legenda vypráví, že když nově vytvořený obraz vezl do kostela vozka od malíře z nedaleké obce, byla zdejší horská oblast zasažena povodní. Vozka vjel na most, když přišla velká voda a most před vozem i za vozem strhla – jen prostřední díl, na kterém zastavil vůz, zůstal stát. Zázračná

  E. Horáková podle Památky archeologické a místopisné I., Karel Vladislav Zap, Muzeum král. Českého r. 1855, 22.9. 2012

  popis

  Kostel je orientovanou zděnou jednolodní stavbou z lomového kamene, v jádru gotický (presbytář, portálek na jižní straně lodi), s odsazeným obdélným presbytářem s opěráky v nárožích, s hranolovitou věží v západním průčelí a s drobnou sakristií na severní straně. Roku 1888 byl kostel přestavbou rozšířen – loď byla prodloužena o 6 m, původní západní štít s gotickou růžicí byl zbourán a byla přistavěna pseudogotická věž. Klenba presbytáře je z

  L.H., E. Horáková podle Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kol., nakl. Adademia; Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Dobroslav Líbal, nakl. Unicornis 2001; Památky archeologické a místopisné I., Karel Vladislav Zap,, 23.2. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Rohozná