Zaniklý hrad v novodobé zástavbě, který se nacházel jihovýchodně pod dnešním kostelem kostela sv. Mikuláše. Patřil původně pánům z Deblína, jednoho z nejstarších šlechtických rodů na Moravě.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na místo bývalého hradu od jihu. Hrad stával přibližně pod kostelem.
© Roman Řezáč 01/2008
Graficke pismenko Místo zaniklého hradu se nachází jihovýchodně pod kostelem. Dnes z něj nejsou patrné žádné prokazatelné zbytky. Na jeho místo upozorňuje jen zaoblená zástavba v místě kde stál, kterou kopírují i místní uličky. Můžeme zde sice narazit na několik terénních nerovností, spojovat je však s hradem a vydávat je za jeho pozůstatky by bylo troufalé. K těm nejvýraznějším „náznakům“ patří krátká, mírně zaoblená teráska pod parkovací plochou, hned pod kostelem, na druhé straně silnice od něj. Ta však lehce mohla vzniknout při zřizování plochy pro parkování u přilehlého stavení. Můžeme také spekulovat o tom, zda hrana na jižní straně, až pod místem ...
Roman Řezáč, 13.3. 2008

  historie

  Vesnice Deblín leží na jihozápad od Tišnova při soutoku Bolehlávky a Ochozského potoka. Historicky je doložen Ratibor z Deblína, který byl r. 1234 královským jídlonošem, v r. 1240 purkrabím v Brně. Buď on, nebo některý z jeho předků dostal patrně hornatý kraj na potoce Bolehlávce výsluhou a asi položil základy hradu. V 30. letech 13. století tu byli Deblínští už pevně usazeni a těšili se patrně velké vážnosti u zeměpánů, takže nemuseli postoupit

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, 20.4. 2004
  První majitelé patřili k jedné z rodových větví pánů z Deblína, kteří byli jedním z nejstarších moravským rodů vůbec. Jako první se po Deblíně píše Ratibor. Po něm pak do roku 1287 jeho syn Jenc. Ten však nezanechal dědice a tato větev pánů z Deblína záhy vymírá. V roce 1295 se po Deblíně píše také Demeter z Bukova. Hrad pak měl přejít v roce 1299 darem, od vdovy po Demeterovi Gertrudy, řádu německých rytířů. K tomu však nedošlo a hrad připadl

  Roman Řezáč (dle M.Plaček 2001), 13.3. 2008
  Problematikou lokalizace zaniklého hradu v Deblíně na Tišnovsku se zabýval i Radoslav Patočka ve svém článku \"Materiální doklady existence hradu v Deblíně (okr. Brno - venkov)\" uveřejněném v časopise Vlastivědný věstník moravský č. 1/1991. Cituje zde zprávu V. Oharka z roku 1923 publikovanou ve Vlastivědě moravské - Tišnovský okres (Brno 1923), který se zmiňuje o tehdy ještě viditelných \"zbytcích zdiva na nynějším hřbitově, o domu č. 64, u

  Milan Náplava, 22.3. 2008

  popis

  Hrad v Deblíně můžeme považovat za zcela zaniklý, přestože jeho základy budou určitě dosud ukryté pod novodobou zástavbou. Dnes však z něj nejsou patrné žádné jak terénní, tak jiné nad povrchové pozůstatky. A to i přesto, že ještě před sto lety byly jeho vysoké zdi částečně zachovalé. Ovšem levný materiál z jeho zdí byl zdrojem pro místní obyvatele pro druhotné použití, a tak po zdech dnes nejsou na povrchu žádné památky. S jistotou však víme,

  Roman Řezáč, 13.3. 2008

  Časová osa

  v první třetině 13. století
  Výstavba romásnké trojlodní baziliky.
  1233
  Královna Konstancie, vodva po Přemyslu Otakarovi I.. založila na hranicích deblínského statku klášter cisterciaček.
  koncem 13. století
  Deblínský rod vymřel po meči a došlo tak k dělení rodového mejetku, přičemž největší část deblínského panství dostala dcera Jence z Deblína Kareřína a přinesla je věnem svému manželu Tasu z Lomnice.
  1371 - 1389
  Sídlí zde bratři Jenec a Proček z Deblína.
  1390
  Uznala Markéta, dcera Jence z Lomnice a Deblína, svého manžela Čeňka z Kunštátu za spolumajitele hradu Deblína a vsí, jež k němu patřily, ale téhož roku postoupila deblínský statek bratrům Benešovi, Vaňkovi a Čeňkovi z Lomnice.
  1412
  Sídlil zde ještě Čeněk z Deblína.
  1425
  Jan z Lomnie prodal Deblín s příslušenstvím Archlebovi z Vereřova.
  1449
  Hrad v držení Jana z Drahoruše.
  1464
  Držení hradu Vaňkěm z Boskovic.
  1470
  Vaněk z Boskovic se syny Václavem, Albrechtem, Jaroslavem a Ladislavem prodal hrad městu Brnu.
  ve druhé polovině 16. století
  V té době deblínský hrad ještě stával.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)