Chotěborky - VPZ

vesnická památková zóna
Vesnická památková zóna Chotěborky, zahrnující náves a její blízké okolí, byla vyhlášena 24.6.2004. Samostatně chráněnými památkami zóny jsou (od r. 1958) kostel Nanebevzetí Panny Marie (s gotickou dřevěnou zvonicí), barokní sloup sv. Jana Nepomuckého a venkovská usedlost – rodný dům F. X. Duška.
Hlavní obrázek místa
hospodářská usedlost č.p. 3
rodný dům hudebního skladatele Františka Xavera Duška
© Zbyšek Suchý, 04/2011
Vesnice Chotěborky je součástí obce Vilantice.
10.11. 2012

  historie

  Vesnická památková zóna (VPZ)
  24.6.2004 byla část obce Chotěborky prohlášena za chráněnou vesnickou památkovou zónu (území s historickým prostředím obsahujícím dochované soubory lidové architektury). Samostatně chráněnými památkami, které jsou součástí VPZ, je kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní sloup sv. Jana Nepomuckého a venkovská usedlost – rodný dům F. X. Duška. Všechny tři objekty byly přidány na seznam nemovitých chráněných památek ČR r. 1958.
  E. Horáková dle http://monumnet.npu.cz, 10.11. 2012
  VPZ Chotěborky – kostel Nanebevzetí Panny Marie s dřevěnou gotickou zvonicí, sloup sv. Jana Nepomuckého, venkovská usedlost – rodný dům F. X. Duška
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie – byl postaven na místě staršího dřevěného kostelíka, který vyhořel. Původně gotický kostel (jižní portál z 1. poloviny 14. století) se prvně zmiňuje roku 1348, kdy byl založen nový oltář. Farní kostel, později filiální. U kostela je samostatně stojící pozdně gotická dřevěná zvonice ze 16. století. Za husitských válek byl kostel vyloupen a vypálen, později opraven. Kostel obklopuje hřbitov. V první polovině 18.

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 1., Emanuel Poche a kol., Academia 1977; www.vilantice.cz; České, moravské a slezské zvonice, Karel Kuča, Libri 2001; Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 48; www.lidova-architektura.cz, 13.11. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  ostatní
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Trutnov  (TU)
  Chotěborky