Nepřístupný barokní zámek postavený na konci 17. století Radeckými z Radče, rodiště slavného vojevůdce maršálka Radeckého (1766-1858). Obdélná barokní patrová budova se vstupním portikem a hodinovou vížkou v 19. století upravena novorenesančně.
Hlavní obrázek místa
pohled od severovýchodu
© Pavel Zany Komárek 2.4. 2005
Zámek s hospodářským dvorem najdeme na východním okraji obce při silnici do Solopysk a Sedlčan
4.3. 2007

  historie

  První zmínka o Třebnici je z roku 1379, kdy patřila k rožmberskému panství Sedlčany. Později byla rozdělena na několik dílů patřících různým majitelům. Roku 1597 získal Třebnici rožmberský regent a majitel nedaleké tvrze v Křepenicích Jakub Krčín z Jelčan. Po něm je zdědila nejstarší z jeho dcer, Anna Kateřina provdaná za Maxmiliána Velemyského z Velemyšlevsi a na Miroticích. Po nich dědili Třebnici roku 1615 jejich tři synové Adam, Mikuláš a

  Zany, 4.3. 2007

  popis

  Zámek je původně barokní dnes novorenesanční jednopatrová stavba na obdélném půdorysu orientovaná přibližně ve směru sever-jih. Ve středu a na krajích je budova zvýrazněná mělkými rizality, vstup je umocněn excentricky umístěným portikem. Střed střechy zvýrazňuje hodinová věžička. Východně od zámecké budovy se rozkládají budovy hospodářského dvora, směrem k západu zbytky zámeckého parku.
  Zany, 4.3. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)