Barokní zámeček byl postaven na přelomu 17. a 18. st. jako majetek starobrněnských cisterciáků. Po r. 1782 vlastníky byli Lichtenštejnové a Kinští. Budova byla v 60. l. porušena výstavbou bytů v 1. patře. V přízemí jsou zbytky původního klenutí.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na zámeček v Branišovicích
© Roman Řezáč 03/2005
Graficke pismenko Obec Branišovice si v roce 2002 připomněla 780 let od první písemné zmínky o ní. K jejím nejvýznamnějším památkám patří kostel sv.Vavřince ze 13.století a v neposlední řadě také jednopatrový zámek, možná lépe řečeno spíš zámeček, který není výrazný svojí velikostí, polohou ani architekturou. Byl postavený v barokním stylu na přelomu 17. a 18.století. V počátku své existence sloužil jako starobrněnský cisterciácký klášter a to až do roku 1782, kdy přešel do vlastnictví Lichtenštejnů a později Kinských, kteří jej využívali jako centrum místní správy. V šedesátých letech minulého století zámeček částečně utrpěl „modernizací“, v jeho patře také vznikly v té době tři byty. Přízemí je opuštěné a lze v něm vidět zbytky původního klenutí.
Roman Řezáč, 2.3. 2005

  turistické

  Poblíž hlavního silničního tahu Znojmo - Brno se rozprostírá nejvýraznější dominanta Branišovic. Jde o historický areál hospodářských budov a pozdně barokního zámku. Původně stála v Branišovicích tvrz, kterou pravděpodobně již počátkem 13. století vybudoval místní vladycký rod, v jehož držení tvrz byla až do roku 1329, kdy ji členové rodu prodali Elišce Rejčce – zakladatelce cisterciáckého kláštera Aula Regia na Starém Brně. O rok později

  daniel rubeš - hrady, tvrze, zámky a zříceniny okresu Znojmo, 1.2. 2010

  historie

  zámek Branišovice: jak šel čas
  počátek 13. století: v Branišovicích vybudoval místní vladycký rod tvrz 1329: vladykové tvrz prodávají Elišce Rejčce, zakladatelce cisterciáckého kláštera Aula Regia na Starém Brně 1330: Eliška Rejčka tvrz klášteru odkázala 15. století: přestavbou tvrze na representační sídlo vzniknul soubor objektů tvořících rozlehlý areál. Do čela byla zakomponována volně stojící patrová budova zámku s přízemními arkádami a objekt byl určen řádovému

  daniel rubeš - hrady, tvrze, zámky a zříceniny okresu Znojmo, 1.2. 2010
  Ačkoliv je ves Branišovice zmiňována již k roku 1222, vznik šlechtického sídla je kladen až do 2. poloviny 17. století, v souvislosti s držbou statku ženským cisterciáckým klášterem ve Starém Brně. Řád zde založil dvůr, jako jedno z center správy svých panství a v rámci něj vystavěl i jednopatrový obdélný barokní zámek. Ten sloužil jako úřední dům, ale i obydlí úředníků a pro občasné pobyty představitelek kláštera. Za stavitele budovy je mnohdy

  Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015, 11.2. 2016

  popis

  Pozdně barokní objekt bývalého zámku, který spolu s někdejším panským dvorem chátrá v jihozápadní části vsi Branišovice, při hlavní silnici z Brna do Znojma. Zámek tvoří severovýchodní závěr areálu bývalého dvora. Jedná se o delší obdélnou patrovou budovu krytou valbovou střechou. Do dvora je přízemí otevřeno arkádou na hranolových pilířích. Obě průčelí jsou dvanáctiosá, bez výraznějších architektonických detailů. Patra odděluje prostá

  Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015, 11.2. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)
  Branišovice