Fara byla ve Spáleném Poříčí už od středověku. V r. 1620 vyhořela. Za několik let byla nahrazena provizorní dřevěnou a později novou zděnou budovou. Současná barokní podoba pochází z přestavby v roce 1780. Roku 1792 byla poříčská fara povýšena na děkanství. Správě farnosti slouží budova dodnes.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Fara byla ve Spáleném Poříčí už od středověku. Na počátku 17. století probíhaly v městečku spory mezi protestantskou většinou a katolickou menšinou. Proto byla fara roku 1611 opuštěna a nového katolického faráře vrchnost dosadila až v r. 1619. Na počátku třicetileté války, v roce 1620, obsadilo Poříčí císařské vojsko pod velením generála Buquoye a při odchodu je spálilo. Při požáru byla zničena mimo jiné i fara. O několik let později byla vybudována provizorní dřevěná budova. Ta byla později nahrazena zděnou. V letech 1749–1945 spravovala zdejší farnost panství pražská kapitula sv. Víta, která městečko vlastnila. Současná barokní podoba budovy ...
© Milan Caha (zdoj:http://www.spaleneporici.cz), 15.12. 2011

  popis

  Budova děkanství je kryta vysokou mansardovou střechou. Průčelí budovy je zdobeno znakem kapituly sv. Víta v Praze, kterému panství Spálené Poříčí patřilo v letech 1749–1945. Průčelí děkanství zdobí prvky lidové architektury. Bronzová deska připomíná působení faráře a spisovatele Jindřicha Šimona Baara na konci 19. století. V roce 1820 zde byl založen jeden z prvních čtenářských spolků v Čechách.
  © Milan Caha (zdoj:http://www.spaleneporici.cz), 15.12. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-jih  (PJ)
  Spálené Poříčí