Sídlo bylo vybudováno na konci 12. století nebo na počátku 13. století. Celý skalnatý hřeben byl obehnán vysokou hradbou, jejíž základy se zachovaly podnes. Byla zde vybudována i čtyřapsidová románská rotunda. Hrad byl rozbořen v husitských válkách.
Hlavní obrázek místa
Vyvýšené místo na jižní straně ostrožny, kde stálo opevněné sídlo
© Roman Řezáč 12/2004
Graficke pismenko Při průjezdu obcí Černvír není možné přehlédnout její dvě dominanty. Přes řeku Svratku vedoucí krytý trámový most, nejstarší svého druhu na Moravě a jen asi sto metrů severně od něj nevysokou, ale výraznou ostrožnu s chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Právě chrám stojí na místě pozdně románské svatyně, jejíž zdivo je v něm částečně obsaženo, na kterou navazovalo na jižní straně ostrožny opevněné sídlo. Z něj dnes zbyla pouze vyvýšenina, na které stojí soukromý dům se zahradou. Při výkopech se nalezla keramika datující život na něm ve druhé polovině 13. století a zánik před polovinou 14. století. Sídlo mělo oválný půdorys, s osami 25 a 40 m. Dnes se ...
Roman Řezáč, 26.12. 2004

  historie

  Po Černvíru se píše roku 1285 Milek a roku 1309 Vítek. V roce 1365 kupuje osadu Artleb z Klečan a výslovně se jmenuje jako příslušenství jen hradiště, to znamená že sídlo již bylo pusté, což souhlasí s nálezy keramiky na místě. Následně v roce 1374 se sídlo jmenuje dokonce jen jako kopec, pravděpodobně tedy již bez zástavby.
  Roman Řezáč, 26.12. 2004
  Na skalnatém bradle, jež vybíhá v Černvíru do koryta Svratky, bylo vybudováno na konci 12. století nebo na počátku 13. století feudální sídlo, využívající příhodné přírodní polohy. Pro jeho zpevnění byl celý skalnatý hřeben obehnán vysokou hradbou, jejíž základy se zachovaly podnes. Vnitřek opevněného prostoru byl rozdělen hospodářskými a obytnými budovami, jejichž zbytky jsou zachovány ve zdivu několika domků, které na ostrožně stojí. Příjezd

  © Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Jižní Morava, Svoboda, Praha 1981, 1.6. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Brno-venkov  (BO)
  Černvír