Upravená věž tvrze, založené v 2. pol. 14. st. a poprvé doložené k r. 1433, kdy ji získal Pechanec Ojíř z Očedělic. Po r. 1649 připojena Černíny z Chudenic ke Krásnému Dvoru. Dochováno tvrziště s vodním příkopem a nouzově zastřešená obytná věž.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 03/2011
Graficke pismenko Velké tvrziště se zbytky dosud zavodněného příkopu a budovou věže ("postiženou" nedávnou opravou) najdete na severozápadním okraji dnešního městečka Podbořany, okres Louny.
Filip Matoušek, 26.2. 2004

  turistické

  V letošním roce byla tvrz kompletně opravena a především dostavěna do původní podoby. Chystá se její zpřístupnění.
  Vojtěch Peksa , 17.1. 2010

  historie

  Historie tvrze
  Tvrz v Hlubanech vznikla někdy v průběhu druhé poloviny 14. století, přímo doložena je však až roku 1433. Za husitských válek sídlil na tvrzi totiž katolík Jetřich z Kladna, který nepřátelsky vystupoval proti husitskému Žatci, a tak městské oddíly nakonec Jetřichovu tvrz oblehli a dobyli. Právě ve zmíněném roce žatečtí odešli a přenechali po dohodě tvrz Pechanci Ojířovi z Očedělic. V letech 1490 – 1550 patřily Hlubany Fremutům z Krásného Dvora,

  © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997), 5.3. 2006
  Popis současného stavu tvrze
  Tvrziště o rozměrech asi 40x30 metrů je dodnes obklopeno vodním příkopem, zbytky obvodové hradební zdi byly ale již zcela rozebrány. Uprostřed jeho plochy se dochovalo pouze obvodové zdivo původní obytné věže s klenutým sklepem a plochostropým přízemím se dvěma původními okny. Stejně plochostropé patro je již výrazně přestavěno a zmizela již i původní ostění oken.
  © J. Úlovec (Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997), 5.3. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  chátrající
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Louny  (LN)
  Podbořany