Z písemných pramenů vyplývá, že v roce 1361 byla ves rozdělena mezi několik rodů, které sídlily na svých dvorech. Jeden z nich vlastnil v roce 1446 Vaněk Meloun z Hrádku. Zřejmě jeho syn Matěj Meloun vystavěl ve dvoře v roce 1496 obytnou budovu označovanou jako tvrz. V roce 1510 ji koupil Beneš z Vahančic a připojil nové zboží k Moravci.
Hlavní obrázek místa
Dům čp. 24 stojící v severní části bývalého dvora
© Dušan Dohňanský 07/2018
Ještě jihovýchodněji od daného místa se taky nachází dvůr, ale je to dvůr jiný a nemá s tvrzi nic společného.
D.Dohňanský, 25.3. 2020

  historie

  Horní Rozsíčka byla od počátku typickou zemanskou vsí, o jejímž dělení mezi několik vladyckých rodů vypovídají písemné prameny už od roku 1361. Právě rozdrobení vsi v chudém kraji a z toho plynoucí nevelká ekonomická síla způsobily, že zde dlouho nevzniklo velké opevněné sídlo, ale jednotlivé rody sídlily na několika dvorech. Na dvoře nacházejicím se na okraji plochého terénního výběžku na jihovýchodním konci obce - dnes zvaném Hradisko -

  D.Dohňanský - zdroj: F.Musil, M.Plaček - Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska, 25.3. 2020

  pověsti

  Dle výpovědi místních obyvatel zbylo po zboření na místě velké množství kameniva, které se použili na výstavbu domů či zídek.
  25.3. 2020
  tvrz
  zaniklý
  nepřístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Žďár nad Sázavou  (ZR)
  Dolní Rožínka