Hrad založen Hroznatovci na přelomu 13. a 14. stol. V l. 1484–88 na Vrtbě seděl Jan Habart ze Stochovic. R. 1511 hrad drželi Rabštejnové, kteří ho r. 1538 prodali Sebastiánovi Markvartovi z Hrádku, poté opuštěn. Zbyly jen mohutné valy a příkopy.
Hlavní obrázek místa
Severní část příkopu
© Otto Slabý 11/2007
Graficke pismenko Na homolovitém pahorku zarostlým statnými buky a duby stával gotický hrad, jež býval rodovým sídlem pánů z Vrtby. Hrad byl obýván až do roku 1555, poté uváděn jako pustý. Dochovaly se jen valy a příkopy. Prý nebyl ani za husitských válek dobyt.
19.5. 2003

  historie

  Hrad založili na přelomu 13. a 14. stol. Hroznatovci. Roku 1316 je zde vzpomínán Sezama z Vrtby a v letech 1484–1488 tu seděl Jan Habart ze Stochovic. Roku 1511 hrad patřil pánům z Rabštejna a po nich roku 1538 Sebastiánovi Markvartovi z Hrádku. Později přestal hrad plnit funkci centra panství, zpustl a roku 1659 je zde vzpomínán jen dvůr, jež byl zřejmě vystaven z kamene hradu.
  L.P. (Durdík T.: Ilustovaná encyklopedie Českých hradů, Libri, 2000), 28.11. 2007
  Hrad Vrtba stával v těsné blízkosti stejnojmenné vsi, jež je dnes součástí Horní Bělé. Byl založen asi v l. 1313–1316 Sezemou, jedním ze čtyř synů Sezemy z Krašovic, příslušníka mocného rodu ze severozápadních Čech. Jiný jeho syn, Racek, založil hrad Bělou, Bušek vlastnil Krašov a Jetřich Krašovice. Sezema se poprvé píše po Vrtbě r. 1316 a stal se zakladatelem rodu pánů z Vrtby, který vymřel až r. 1830. Po Sezemovi patřil hrad jeho synovi a

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 11.11. 2011

  popis

  Hrad měl tvar přibližně nepravidelného pětiúhelníka se zaoblenými nárožími. Jádro obklopuje dodnes dobře znatelný příkop částečně vylámaný ve skále a mohutný val. Přístup k hradu byl patrně od severu po valu až k jeho rozšířené jižní části, kde je předpokládán most přes příkop. V místě rozšíření valu je na jeho vnějším svahu patrná plošina. Zdivo je patrné v jihovýchodním nároží, na severu je patrný styk dvou zdiv vnitřní zástavby a základová

  L.P. (Durdík T.: Ilustovaná encyklopedie Českých hradů, Libri, 2000), 28.11. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Horní Bělá