Na byty přestavěná budova sídla, které v 1. pol. 16. st. (první zmínka z r. 1542 za Koupských z Břízy) nahradilo původní blíže neznámou gotickou tvrz. Od r. 1666 ves připojena pány z Mitrovic ke lnářskému panství. Dochována kamenná erbovní deska.
Hlavní obrázek místa
Východní průčelí budovy bývalé tvrze s osazenou kamennou erbovní deskou
© Filip Matoušek 07/2006
Graficke pismenko Ves Hvožďany leží v krásném podhůří Brdských lesů či hvozdů (které jí daly i jméno), asi 11 km jihozápadně od Březnice. Kromě překrásné okolní krajiny zde stojí za návštěvu hezky opravený původní gotický kostel sv. Prokopa a Navštívení Panny Marie ze 14. století a samozřejmě také přestavěná budova mladšího panského sídla - tvrze v jihozápadní části vsi. Pod ní je navíc i nádrž na koupání a také stylová hospůdka Vagón, takže i v parném létě se tu můžete stejně jako my osvěžit po všech stránkách. Prostor kolem bývalé tvrze je volně přístupný, ovšem v budově se nachází několik soukromých bytů.
Filip Matoušek, 2.8. 2006

  historie

  Historie
  Ves se spolu s kostelem připomíná v písemných pramenech poprvé v roce 1352 a o 7 let později se uvádí Oldřich z Hvožďan jako majitel zboží. Od roku 1408 drželi ves páni z Třemšína a poté zřejmě od 70. let 15. století Obytečtí z Obytec, z nichž jako první používal přídomku „z Hvožďan“ Bohuslav Vyduna v roce 1494. Od jeho potomků získal celý statek někdy před rokem 1539 Jindřich Koupský z Břízy, jehož vnuk Jan Koc z Dobrše pak zboží roku 1593 opět

  © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997), 2.8. 2006
  Popis tvrze
  Původní gotická tvrz – staré sídlo držitelů hvožďanského statku – byla založena zřejmě již v průběhu 14. století a sloužila až do počátku 16. století. Dosud se ji však nepodařilo lokalizovat a i proto nejsou dnes k dispozici žádné informace o její podobě. Je také možné, že stávala někde v areálu poplužního dvora, snad přímo v místech mladšího sídla. V první polovině 16. století nahradilo starou gotickou tvrz nové panské sídlo (poprvé doložené

  © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997), 2.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)
  Hvožďany