Nejstarší dochovaný most v Čechách, po pražském Juditině 2. kamenný most u nás. Poprvé písemně zmíněn až r. 1348. Postaven byl na příkaz Přemysla Otakara II. jako součást Zlaté stezky. V 18. st. byl vyzdoben barokními sochami. Věžové brány zanikly.
Hlavní obrázek místa
Kamenný most Písek
© Tomáš Marek, 07/2012
Graficke pismenko Je dlouhý 109,75 metru včetně zdí na levém předmostí, čistá délka je 91,37 m.
Šířka mostu je 6,25 m a výška přibližně 6 metrů nad hladinou.
V současné době má most sedm klenutých oblouků (šest kruhových z původní gotické stavby a jeden segmentový při levém břehu), šest kamenných pilířů a pravý břehový pilíř.
Mass, 19.8. 2003

  historie

  Byl postaven jako součást Zlaté stezky na příkaz krále Přemysla Otakara II. královskou písecko-zvíkovskou stavební hutí, které vděčíme za mnohé významné gotické památky na území jižních Čech. Přesná datace vzniku mostu není známa, některé zdroje ohraničují dobu vzniku mostu roky 1263 – 1265 , většina historických pramenů se ale přesné dataci mostu vyhýbá a používá opatrnější termín konce 13.století. První dochovaná písemná zmínka o mostu

  cipisek, 19.8. 2003

  pověsti

  Podle ústního podání se most původně jmenoval Jelení. Nový most byl tehdy pojmenováván podle prvního uživatele, který po něm přešel. V tomto případě to byl jelen, který ráno předešel zřejmě připraveného významného činitele státní správy. Dnes se nejběžněji používá název „Starý most“ (v opozitu k „Novému mostu“ vyst. v 50. letech) nebo „Kamenný most“. Stále častěji se lze setkat , zvláště v novinářské praxi, s mylným pojmenováním „Juditin most“.

  web, 19.8. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  most
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Písek  (PI)
  Písek