Dvůr, kde se zpracovávalo (lisovalo) víno z okolních vinic. Doba vzniku nebo počáteční historie lisu není známá. Prvně zmiň. r. 1757, kdy k Mělníku dorazily rabující regimenty pruské armády, které (nenaleznouce zásoby vína) dvůr vypálily. Do dnešní podoby byl lis přestavěn ve 20. letech 20. stol.
Hlavní obrázek místa
© Tomáš Hobzík, 05/2011

Kde Valdštejnský lis naleznete

Graficke pismenko Přestože se jedná o zapomenutou památku dnes uprostřed neudržované přírody, kupodivu okolo ní vede zelená turistická značka.
Je k ní možno přijít ze dvou směrů.
Pro jednodušší orientaci je směr od hotelu Ludmila. Ten se nachází na vyvýšeném místě naproti cukrovaru ve směru od Prahy.
Vedle hotelu jsou výškové budovy ubytovny. U nejvzdálenější z nich je dětské hřiště s pískovištěm a od něj vede pěšinka vzhůru vlevo do porostu. Po ní po cca 50 metrech dojdete před torzo Valdštejnského lisu.
Zelená značka pokračuje skrz bývalý park a brankou ve zdi jej opouští do ulice Ve Žlábkách.
To je onen druhý směr, kudy se k objektu můžete dostat.
Zelená značka je turistickým okruhem, vedoucím z Mělníka zpět do Mělníka, celková trasa okruhu je cca 25 km.
Tomáš Hobzík , 21.5. 2011

  historie

  Valdštejnský lis
  Od doby Karla IV. se okolo města Mělník pěstovala vinná réva. K jejímu zpracování a uchování byly v místech vinic postaveny dvory, kterým se říkalo lisy. Jeden z nich je znám jako Valdštejnský lis. Datování vzniku ani prvotní historie objektu není známá. Existuje zápis z 24.června 1757, kdy – jak se praví – k Mělníku dorazily regimenty pruské armády. Vojáci vyrabovali vše, co jim přišlo pod ruku hledajíce především zásoby vína. Jelikož ve

  Tomáš Hobzík , 21.5. 2011

  Časová osa

  24. červen 1757
  Existuje zápis, kdy – jak se praví – k Mělníku dorazily regimenty pruské armády. Vojáci vyrabovali vše, co jim přišlo pod ruku hledajíce především zásoby vína. Jelikož ve Valdštejnském lisu nic nenašli, tak jej zapálili.
  v první čtvrtině 20. století
  Přestavba provedená panem Františkem Poustkou – ředitelem Slovanské pojišťovny.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  ostatní
  palác, dům
  chátrající
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Mělník