Zbytky gotického hradu. Založen patrně za Karla IV. jako šlechtický objekt. Poprvé zmiňován r. 1377. Zanikl zřejmě v době poděbradských válek. R. 1525 připomínán jako pustý. Výrazně poškozen při stavbě železniční tratě, která jím dnes prochází.
Hlavní obrázek místa
2003 ©Jiří Marounek
Graficke pismenko Ježov stával na ostrohu Mirošovického potoka a Mnichovky. Dnes na tom místě stojí dvojdomek ČD před vjezdem do stanice Senohraby směrem od Prahy. Ještě při stavbě železnice se na jižní stráni nacházely zbytky hradebních zdí. Přes bývalé hradní nádvoří dnes jezdí vlaky
Mass, 10.8. 2003

  turistické

  Na hrad se dá lehce dostat z nádraží Senohraby. Stačí ujít asi 200m po kolejích směrem na Prahu a obejít nádražní domek, který se nachází přímo napříč přes příkop mezi předhradím a jádrem. Ježov patřil pravděpodobně mezi menší šlechtické objekty.
  Jirka Marounek, 9.11. 2003
  Lepší přístup (pro toho, komu nevadí lézt do kopce), je od stojanu s mapou při zelené značce ze Senohrab do Hrusic - v místě, kde cesta prudce zahýbá, je třeba odbočit vlevo. Stačí sledovat pěšinku po hřebínku. V době naší návštěvy zde byl též informační text o Ježovu v plastovém obalu. Tentýž letáček se nacházel v bezprostřední blízkosti zbytků hrádku pod strážním domkem.
  Helena Dvořáková , 1.6. 2014

  historie

  Název hradu připomíná dnes pouze myslivna v katastru obce Senohraby. Hrad byl vystavěn ve 14. století a náležel k panství Zlenice. První písemná zpráva o něm je z r. 1377, když Karel IV. dal nejvyššímu zemskému sudímu Ondřeji z Dubé hrad Ježov spolu s hradem Zlenice v manství a léno. K r. 1395 je zapsána odúmrť na Ježově a r. 1399 zemřela v Ježově Anežka a o odúmrť po ní se hlásili Předbor z Ježova a Předbor z Nespeřic. Král však odúmrť dal r.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Střední Čechy, 12.8. 2005
  Poloha byla dříve nazývána Lipka. Historické zprávy Ježov poprvé zmiňují roku 1377. V té době byl součástí Zlenického panství, které dostal Ondřej z Dubé jako léno od Karla IV. Koncem 14.století se stal dvakráte rychle za sebou královskou odúmrtí, která roku 1399 připadla Buškovi z Petrovic. Roku 1463 koupil zlenický statek s Ježovem Zdeněk Kostka z Postupic, který ho připojil ke Komornímu Hrádku. Pravděpodobně potom zanikl spolu se Zlenicema v

  Durdík - Ilustr.encyklopedie Českých hradů, 9.11. 2003
  JEŽKOV HRÁDEK
  Mezi Hrusicemi a hradem Zlenickým stával hrádek Ježov, jehož jméno dochovala jedině blízká myslivna. Základy jeho některé objeveny na vysokém návrší, když tu stavěna dráha z Prahy do Cmuntu. Před stoletím bylo tu ještě na povrchu něco zdiva, jemuž se říkalo Lipky. Poloha hrádku tohoto nasvědčuje tomu, že nikdy nebyl sídlem samostatného statku. L. 1377 patřil k panství Zlenickému, nepřipomíná se však potom v žádné paměti Zlenic se týkající, l.

  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 15, 8.5. 2019

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Praha-východ  (PH)