Kostel postaven asi r.1357, nejpozději však do r.1391. Věž kostela postavena roku 1541. K nejcennějšímu v kostele patří fresková výzdoba. U kostelíka stojí dřevěná zvonice ze 16. století s dvěma zvony.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jakuba Většího
© Pavel Vítek 02/2007
Graficke pismenko Obec Libiš leží přibližně 12 km severně od Prahy a 7 km jižně od Mělníka. Od roku 1950 do roku 1990 byla správně sloučena s městem Neratovice. Kostel sv. Jakuba Většího snad stál již roku 1357, určitě však byl vystavěn před rokem 1391.
Pavel Vítek, 11.2. 2007

  historie

  Kostel sv. Jakuba Většího
  Jako datum výstavby kostela sv. Jakuba Většího v Libiši se někdy uvádí datum okolo roku 1080. V tom případě by to byla významná románská památka. Kostel je ale postaven jednoznačně v gotickém slohu. Musí být tedy mladší a jako datum jeho postavení se uvádějí roky 1357 nebo 1391. Věž kostela byla postavena až roku 1541.
  Pavel Vítek, 16.2. 2007
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  popis

  Kostelík je malý, loď je jen nepatrně delší než kněžiště. Je jednolodní, gotický se žebrovou klenbou, plochostropou lodí a pětiboce ukončeným presbytářem. Strop lodi prkenný, rozdělený ve čtverce. Až do r. 1541 připomínal spíše kapli než farní kostel, věž byla postavena právě tohoto roku. Kostel je cenný především svojí freskovou výzdobou. Zobrazují celou plejádu svatých, mimojiné sv. Jakuba Většího, kterému je kostel zasvěcen. Jeho obraz byl

  Pavel Vítek, 16.2. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Libiš