Renesanční tvrz přebudovaná patrně po roce 1720 na barokní zámeček s kaplí. Po roce 1769 a 1803 úpravy zámku. Po roce 1918 majetek Tomáše Bati. V současnosti je boční křídlo nevhodně přestavěno a hlavní zámek nezadržitelně chátrá.
Hlavní obrázek místa
částečně opravená část zámku v Loučce
© Jan P. Štěpánek 10/2007
Graficke pismenko Malý půvabný barokní zámeček, dnes bohužel opuštěný a zchátralý, přímo ve středu vsi Loučka poblíže Valašského Meziříčí.
Zajímavá je i skutečnost, že kostelík, který je se zámkem spojen bránou, je původní zámecká kaple.
Nad vsí ční vysoký kopec Hradisko s terénními pozůstatky staré tvrze.
Jakub Ivánek, 27.3. 2006

  historie

  Barokní zámek nechal ve vsi vybudovat v 60. letech 17. stol. Michal Paris Kaltschmied z Eisenberku. Po r. 1769 jej přebudoval hrabě Leopold z Lamberka, za něj také vznikl ze zámecké kaple kostel. Empírové úpravy ze začátku 19. stol. vtiskly zámku dnešní podobu. Ta je však také dílem novodobých devastací - např. zničení spojovacího křídla s druhou budovou v parku, která asi sloužila služebnictvu (dnes je v ní ředitelství Lesů Tomáše Bati). Od

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Morava. + autor Jakub Ivánek, 27.3. 2006
  Tvrz ve vsi Loučka je prvně připomínaná k roku 1563, kdy léno Loučka připadlo Hynku Choryňskému z Ledské. Patrně za Jana Kaltschmieda z Eisenbergu byla starší tvrz přebudována na zámek. Tato teorie však nemusí být díky skutečnosti, že Kaltschmiedové měli své sídlo v nedaleké Choryni, zcela přesná. V roce 1720 bylo léno prodáno Antonínu Františkovi z Deblína. Teprve nyní je možné předpokládat nutnost vybudování zámeckého sídla. Jednalo se o

  Jan P. Štěpánek, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945 (F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Libri 2005), 27.3. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)
  Loučka