Kostel byl postaven před r. 1406, z této doby je jádro kostela. Koncem 16. stol. byla přistavěna kaple Zvěstování Panny Marie. R. 1693 byla přistavěna kaple sv. Barbory. V l. 1765-66 byl kostel barokně přestavěn. R. 1788 shořely krovy a barokní báně byly při opravě nahrazeny současnými střechami.
Hlavní obrázek místa
zvonice
© Tomáš Raška 02/2005
Graficke pismenko Termíny, kdy je možné vystoupat na věž kostela v roce 2010:
1. května: 10:00 – 15:00 hod
8. května: 10:00 – 13:00 hod
22. května: 9:00 – 12:00 hod
12. června: 10:00 – 12:00 hod
27. července: 15:00 – 18:00 hod (i zvonice)
11. září: 10:00 – 16:00 hod
http://www.mesto-lipnik.cz/turista/pruvodcovska-sluzba/dny-otevreni-veze-kostela-sv-jakuba.html
Magdalena Gladišová , 18.5. 2010

  historie

  dějiny kostela
  Jádro kostela sv. Jakuba Většího pochází z doby před r. 1406. Z té doby pochází obvodové zdivo lodi a presbytáře a dolní část věže. Koncem 16. století byla k jižní straně lodi přistavěna kaple Zvěstování Panny Marie a snad roku 1596 byla zvýšena věž. Po požáru města roku 1613 byla loď zpevněna opěrnými pilíři a opatřena klenbou na pilířích, čímž byla rozdělena na trojlodí. Roku 1693 byla od severu k lodi přistavěna kaple sv. Barbory, roku 1694

  Zany (podle Umělecké památky Moravy a Slezska, část 2 [J-N], Academia, Praha 1999), 2.6. 2005
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  popis

  popis kostela
  Kostel je orientovaná jednolodní stavba s trojboce uzavřeným závěrem opatřeným na nárožích opěrnými pilíři. Na bocích k němu přiléhají čtyřboké sakristie s oratořemi v patře. Obdélná loď má na severu čtyřboké kaple sv. Barbory a Bolestné P. Marie, na jihu kaple Zvěstování P. Marie a sv. Kříže. V ose západního průčelí stojí hranolová věž hlavním vstupem v podvěží a výběhy žeber křížové klenby v 1. patře. Věž je zakončena ochozem s arkádami na

  Zany (podle Umělecké památky Moravy a Slezska, část 2 [J-N], Academia, Praha 1999), 2.6. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Přerov  (PR)
  Lipník nad Bečvou