Hradištko

Radyšek, Radisken
Hradiště na vrchu Hradištko nedaleko Měrunic bylo vystavěno dodnes neznámou kulturou a není proto datováno. Jediný badatel J. K. Hraše je prozkoumal ve druhé polovině 19. století. Zarostlý a špatně přístupný vrchol ukrývá zbytky valů.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 02/2013
Graficke pismenko Hradiště stávalo na kopci Hradištko a nejschůdnější přístup je z okresní silnice spojující Měrunice s Řisuty. Zhruba po 1,5 km od Měrunic vpravo od silnice u lesa začíná zpevněná cesta, která se po několika stech metrech stáčí doprava na pole. V tomto místě vlevo je nejpohodlnější cesta na vrchol. Vzhledem k tomu, že je celý kopec zarostlý vegetací, návštěva lokality je příhodnější na konci zimy.
Prudký Martin, 10.2. 2013

  historie

  Hradiště nedaleko Měrunic je neznámého stáří a stávalo na vrchu vysokém 535 metrů nad mořem. Turistické mapy kopec uvádějí pod názvem Hradištko, starousedlíci mu dnes říkají Radyšek, což by odpovídalo i termínu Radisken, uváděným Janem Karlem Hrašem. Tento český učitel a archeolog, žijící v letech 1840 až 1907, je také až doposud jediný badatel, který zde provedl povrchový průzkum. Popsal mohutné valy kopírující okraje vrcholové plošiny a nižší

  Prudký Martin podle Encyklopedie hradišť v Čechách-V. Čtverák, M. Lutovský, M. Slabina, L. Smejtek, Příručka amatérského archeologa-J. Hajšman, M. Řezáč, P. Sokol, R. Trnka, 10.2. 2013
  Dosud jediný známý popis hradiště
  Čtvrtá, dne 25. září ohledaná a poslední z neproskoumaných ohrad župy Litoměřské jest Hradisko (Radisken) mezi Libšovcem a Meronici se rozkládající. Po dosti neschudne stezce od Meronic na Hradisko dostali jsme se s přítelem Michlem do ohrady Hradiska. Valy její, z čediče a hlíny vystavené, byly někdy učinění velikáni: počínajíce na straně západní táhnou se u paty 13 sáhů šířky majíce, výšky pak 3–6 sáhů, kruhem dosti pravidelným po okrajích

  J. K. Hraše: Předhistorické ohrady župy Litoměřské, Památky archeologické VIII, Archeologický sbor Musea království Českého, Praha 1870, 17.4. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Teplice  (TP)
  Měrunice