hrad Házmburk

Hasenburg, Klapý
Zříceniny hradu zal. v 2. pol. 13. stol. Lichtemburky, jiná teze mluví o původ. král. hradě. První zm. r. 1355, Jan Lucemburský jej prodává Z. Zajícovi z Valdeka. Ve 14. stol. hrad rozšířen. R. 1586 veden jako pustý. Nápadná dvojice zachovalých věží.
Hlavní obrázek místa
Hazmburk
© Klára Bendová, 04/2011
Jedinečná zřícenina hradu. Dnes je již přístupná bílá věž, ze které je kouzelný rozhled. V areálu hradu je malé občerstvení. POZOR - v případě špatných klimatických podmínek je hrad uzavřen.
var, http://www.hrad-hazmburk.cz, 28.5. 2002

  turistické

  Připomeňme též bývalého prvního kastelána pana Václava Nezmáka, bývalého holiče z Klapého, který každodenně se svým koníkem Vlastou vyvážel vodu a občerstvení pro turisty do dodnes zachovalé chaty, kterou vybavil vlastním nábytkem z holírny, na hradě Hanžburku ve II. světové válce a těsně po ní. Dnes již nikdo nezjistití, kolik Hitlerových odpůrců tam nahoře na Hanžburku bylo ukryto, dokud tam Němci

  25.9. 2003

  historie

  Na úpatí kopce Klapého, na němž stojí mohutný hrad Házmburk (Klapý), sídlili lidé odpradávna; hojné archeologické nálezy začínají zejména od mladší doby kamenné. Není dokonce vyloučeno, že někdy byl osídlen i vrchol kopce, i když odtud nálezy neznáme. Vznik hradu má i své bájné vysvětlení, které nalézáme v Dalimilově kronice. Za knížete Hostivíta se prý snažil jakýsi Léva zmocnit kdysi lučanského

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 28.5. 2002
  Městečko Podhradín
  Na terase jihovýchodně pod Černou věží se dodnes nacházejí zbytky městečka, doloženého listinou roku 1452 pod jménem Podhradín. Podle řady dalších dochovaných listin lze soudit, že vzniklo jako útočiště obyvatel Libochovic, zničených husity roku 1424. Městečko úzce vázané na hrad existovalo zřejmě velmi krátce, po uklidnění poměrů v zemi na přelomu 15. a 16. století bylo spolu s ním postupně opuštěno.

  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 5. díl, Libri 2002, 13.12. 2009

  pověsti

  Klep
  Zvláštního původu jest jméno Klapý, jímž byl obdařen vrch s hradem i osada dole pod nimi. Léva, příbuzný knížete Vlastislava, chtěl se zmocniti knížectví Luckého a vymaniti je z moci knížete Čechův Neklana. Vyhlédl si horu stojící uprostřed roviny a zbudoval na ní hrad, z něhož krajině vládl. Tu přitrhl český kníže s četným vojskem ke hradu, a rozloživ se okolo hory táborem, chystal se hrad ten

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Vinný sklep
  Libochovický měšťan Michal odbočil s cesty, která ho vedla do Třebenic, a vystoupil vzhůru na Hazmburk. Když se potěšil pohledem na kvetoucí kraj, vešel do hradu, aby si zase po delší době prohlédl zříceninu. Jak tak hradem bloudí, vidí pojednou před sebou otvor do sklepa, který tu dříve nebýval. Dodal si odvahy, sestoupil dolů. Chvíli tápal ve tmě, konečně mu však oči prohlédly. Podél stěny zatuchlého

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Rudé květy
  Za letních nocí, když ve vsi pod Hazmburkem odtroubil ponocný jedenáctou a kraj se ponořil v noční dumy, vyplynula z temných hradních zřícenin postava dívky v bílé říze, s rozpuštěnými vlasy. Kráčela opuštěnými nádvořími hradu, žalostně vzdychala. Po každém vzdechu skanula jí z prsou na zem drobná krůpěj krve. Kam dopadla, tam vyrostl rudý, krvavý kvítek. Byl to duch Lucie, nešťastná dcery Mikuláše

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Pasáček
  Před mnoha a mnoha lety se udál na Hazmburku následující tajemný příběh. Nastával večer, slunce pomalu zapadalo za obzor a tak se pasáček vydal pomalu k domovu. V Klapý se již rozsvěcela první okna skromných vesnických chalup. Pasáček se, tak jako každý den, vracel po stejné kamenité cestě, lemované vzrostlými stromy. V půli cesty jej zmohla únava, proto uvítal příjemné útočiště u prastarého dubu. Blízký

  čro-web, 26.8. 2006
  Agartha
  Pod hradem jsou prý vytesány podzemní místnosti. Vztahují se k nim pověsti o skrytých sklepeních se sudy výborného vína, hlídaného třemi mužíčky. Podzemí hradu je údajně spojeno tajnými zděnými chodbami s hrady Košťálovem a Budyní. Jedna chodba ústila do vsi Sedlce pod hradem. Podle některých pověstí jsou v podzemí ukryty poklady Vypráví se, že pod hradem byl francouzským vojskem po Napoleonově porážce v

  agartha, 26.8. 2006
  Útržky pověstí z webu
  V podzemí zříceniny got. hradu Házmburk prý spí vojsko, které přijde na pomoc české zemi v době nejvyšší nouze. Pověsti o bílé paní Lucii, objevující se s krvavou skvrnou na hrudi. Na hradě prý ukryty poklady francouzského vojska, vracející se z tažení v Rusku. Je několik verzí, jak poklad nalézt.
  web, 26.8. 2006
  Házmburk - maják Poohří a alchymistická pevnost
  Při cestování širokým územím Čech od Lounska a Žatecka na západě, Milešovky a Středohoří na severu, až po sopečné vyvřeliny Sedla a Kalicha daleko na východě, nelze za hezkého počasí přehlédnout grandiózní siluetu majáku Poohří, totiž mohutné zříceniny významného gotického hradu Házmburk (též Klapý). To, že ve své době byla tato "kopie" Bězdězu považována za velmi pevný a významný hrad,

  web, 26.8. 2006
  Pokladnice na Házmburku.
  Jedna chudá žena se jednou dozvěděla, že na Zelený čtvrtek se na Házmburku otevírají dveře vedoucí do hradní pokladnice. Aby zmírnila svou bídu čekala tedy se svou dcerkou ve zmíněný den na tom místě celé hodiny; už začínala pochybovat, když se s rachotem objevily a otevřely dveře. Žena rychle vynesla z pokladu co mohla pobrat. Dítě jí následovalo, uvnitř se posadilo na nějaký kámen a jedlo žemli. Žena již

  František Kinař - z knihy Pověsti Litoměřické Župy, 13.4. 2012

  Půdorys místa


  © D.Menclová
  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
  Ústecký kraj,  Litoměřice  (LT), Klapý

  Místa v okolí

   Lucký mlýn
   boží muka
   židovský hřbitov
   socha sv. Václava
   kostel sv. Vavřince
   výklenková kaple
   synagoga
   židovské město
   mikve
   městský špitál
   sloup Panny Marie
   pivovar
   Libochovice
   vodní elektrárna
   Poplze
   Dlažkovice
   kaple sv. Floriána
   kostel sv. Václava
   Klímův mlýn
   Šebín, Libušín
   kostel sv. Václava
   kaple sv. Josefa
   kaple
   Evaň
   socha Ecce Homo
   kostel sv. Jakuba
   Čížkovice
   Levousy
   kaple
   kamenný kříž
   socha sv. Václava
   zvonička
   kaple sv. Václava
   boží muka
   Koštice
   mlýn na Ohři
   židovský hřbitov
   Vrbičany
   Košťálov
   Windsor
   kostel sv. Martina
   Stradonka
   Pnětluky
   Stradonice
   boží muka
   špýchar
   židovský hřbitov
   kaple Panny Marie
   Holý vrch
   Skalka
   kostel sv. Václava
   kaple
   mlýn
   Pátek
   Skalka
   Vlastislav
   kaple sv. Floriána
   kamenný most
   synagoga
   Boreč
   Budyně nad Ohří
   špitál
   kostel sv. Václava
   synagoga
   kostel sv. Václava
   Třebívlice
   kostel sv. Václava
   Oltářík
   fara
   socha sv. Linharta
   Lukavec
   cihlářská pec
   kostel sv. Václava
   evangelický kostel
   kostel sv. Barbory
   radnice
   Režný Újezd
   Lovosice
   Blešno
   židovský hřbitov
   Brozany
   židovský hřbitov
   kostel sv. Mikuláše
   Brozany
   kostel sv. Gotharda
   kostel sv. Jiljí
   Lovoš
   kostel sv. Klimenta
   Oldřichův dub
   Žernosecké jezero
   Peruc
   Muzeum české vesnice
   silniční most
   Brňany
   kostel sv. Jiří
   Mšené
   kostel sv. Kateřiny
   dub U Umučeného
   kaple sv. Rozálie
   křížek u cesty
   studniční kaple
   lázeňské budovy
   boží muka
   fara
   kostel sv. Jiljí
   kostel sv. Havla
   Ostrý
   Čertovka
   kamenolom
   Velemín
   kostel sv. Martina
   Velemín
   Vraný
   Slánská brána
   Líska
   kostel sv. Prokopa
   Martiněves
   Oparno
   boží muka
   menhir Baba
   sloup sv. Bernarda
   kostel sv. Bernarda
   kostel sv. Jakuba
   Velké Žernoseky
   kostel sv. Martina
   kostel sv. Mikuláše
   vodárenská věž
   Hrdly
   Ravelin č. XVIII.
   socha sv. Prokopa
   kaple sv. Václava
   Kalvárie
   Bílý Újezd
   Radobýl
   dům inženýrů
   proviantní sklad
   kostel sv. Martina
   Wieserův dům
   vila Pfaffenhof
   kostel sv. Kateřiny
   Milešov
   pivovar Liebshausen
   důstojnický dům
   radnice
   jezdecká kasárna
   jízdárna
   Hlavní pevnost
   hradiště Hrádek
   Libčeves
   vrch Kamýk
   pivovar
   kaple
   hrob rodiny Sanderovy
   Hradišťany
   silniční most
   Hřivčice
   Hradištko
   kostel sv. Jiří
   kanovnické domky
   kaple sv. Isidora
   Máchova světnička
   kapitulní konzistoř
   proboštství
   barokní mlýn
   socha sv. Anny
   kaple sv. Jiří
   Tyršův most
   kostel sv. Václava
   bašta Baba
   židovský hřbitov
   historické sklepy
   dům č. p. 41
   dům U Zlaté kotvy
   dům U Modrého hroznu
   dům Dvojče
   Diecézní muzeum
   Páleč
   dům Kalich
   kaple
   Brník
   Jezuitská hvězdárna
   kašny s delfíny
   koncentrační tábor
   dům U Zlaté hvězdy
   morový sloup
   dům U Pěti panen
   Měšťanský pivovar
   městské opevnění
   kostel sv. Vavřince
   železniční tunel
   dům U Černého orla
   kostel sv. Vojtěcha
   stará radnice
   Městská věž
   kostel Všech svatých
   socha sv. Vavřince
   katovna
   kostel Všech svatých
   Litoměřice
   městský špitál
   Malá pevnost
   rozhledna Na Horách
   sýpka
   evangelický kostel
   Kamýk
   Budenice
   Kamýk
   Libochovany
   Vršovice
   Milešovka
   pomník Hanse Kudlicha
   kostel sv. Matouše
   menhir Kamenný muž
   kostel sv. Vavřince
   kaple sv. Floriána
   kostel sv. Prokopa
   kaple sv. Jiří
   Štěpánovská hora
   Oblík
   kostel sv. Isidora
   Mostka
   Blšany u Loun
   kaple sv. Anny
   panský dvůr
   socha sv. Donáta
   kaple sv. Václava
   větrný mlýn
   kaple
   Toužetín
   Kamýk
   kaple sv. Václava
   Bílé stráně
   kostel sv. Havla
   Hlinná
   kostel sv. Klimenta
   kostel sv. Vojtěcha
   Žitenice
   kostel sv. Jakuba
   kostel sv. Václava
   kostel sv. Vavřince
   kostel sv. Matouše
   kamenný kříž
   Hospozín
   Zahořany
   vodárenská věž
   Cítoliby
   kostel sv. Havla
   Ploskovice
   Velký Újezd
   hospodářský dvůr
   socha Panny Marie
   kaple sv. Linharta
   fara Býčkovice
  Kontaktní informace
  Státní hrad Hazmburk
  Purkrabská 2
  411 17 Libochovice
  Tel: 606 175 052; 606 820 015
  http://www.hrad-hazmburk.cz/
  hrad.hazmburk@usti.npu.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 147
  Typ místa: hrad
  Stav místa: zřícenina
  Přístupnost: v návštěvních hodinách
  Uveřejněno: 1.7.2001
  Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
  Upravit, vložit informace

  A další podobné

  Články

  Leden býval měsícem odpočinku, mrazu, obav o živobytí, ale také měsícem naděje a lidových mouder

  Ostatní

  Vítám v novém roce všechny příznivce historie. Leden je nejen začátkem nového kalendářního roku, ale také, jak již sám jeho název napovídá, měsícem ledu, a tedy i mrazu a sněhových pokrývek, jež halí přírodu i lidská obydlí. Alespoň takto by to mělo být. Mnohaleté sledování počasí nám však ukazuje, že lednové teploty mají meziročně spíše vzrůstající tendenci

  Mikulovská středověká rozhledna a zatopený vápencový lom – dvě úžasné scenérie, které stojí za vidění

  Cestování

  Moje podzimní toulky jihem Moravy se pomalu blíží do finále. Po návštěvě Valtic a lednického Minaretu se dnes vydáme na dvě trošku méně známé lokality. Jednomu se říká Kozí hrádek a druhému Janičův vrch. Obě místa od sebe dělí zhruba dva kilometry pěší chůze.


  Škoda na autě? Její náhradu vyřeší pojištění

  Reklamní sdělení

  Měli jste bouračku a máte poškozené auto? Opravy nebudou laciné, škody na autě se mohou vyšplhat až do stovek tisíc korun. Pokud máte správné pojištění, pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění.

  Trápily naše předky kilogramy navíc nebo jde o novodobý fenomén?

  Zajímavosti

  Vánoce utekly jako voda, dárky jsou rozdány, zásoby jídla pomalu mizí a jediné, co nám přibylo, bude nejspíš nějaký ten kilogram hmotnosti navíc. Celý rok se snažíme držet linii a pak stačí pár dní a naše snažení je pryč.

  Putování starými českými vánocemi aneb co jste o nejkrásnějších svátcích roku možná vůbec netušili….

  Hrady a zámky

  Adventní a vánoční čas býval již od nepaměti spojen s řadou rituálů, pověr a tradic starých jako lidstvo samo. Po mnohá staletí se udržovaly především na venkově. Původní pohanské rituály se časem promísily s křesťanskými vlivy a do dnešních dnů nám tu zanechaly řadu krásných vánočních zvyků.

  Jak to vypadalo v městské kuchyni v dobách středověku a proč mívali černé kuchyně, když my máme bílé?

  Hrady a zámky

  Napadlo vás někdy, jak asi vypadala kuchyně za dob středověku? Byla to samostatná místnost jako dnes? V čem se vařilo, v čem se peklo? Jak uchovávali zásoby, existovaly spíže? A co tehdejší kuchyňské vybavení?

  reklama