Klášter dominikánů byl v Jihlavě založen r.1247 a jeho konventní kostel byl vysvěcen r. 1261. V r. 1781 byl klášter předán armádě, která jej užívala do r. 1947. Od r. 2005 probíhá rekonstrukce, jejímž cílem je vrátit chrámu původní podobu.
Hlavní obrázek místa
© Karel Husák, 09/2011
Objekt kostela je tvořen 21,5m dlouhým presbytářem s pětibokým závěrem a obdélným trojlodím halového typu. Na vnější fasádě presbytáře se nacházejí dvakrát odstupněné opěráky s armovaným nárožím, pultovými stříškami a završené kamennými sedlovými stříškami s vrcholící stříškou. Na jižní straně přiléhají k presbytáři tři později vybudované přízemní středověké místnosti s gotickou křížovou klenbou sloužící původně jako předsíně bočních vstupů. V některých lomených oknech se dochovaly raně gotické kružby. Z původní klenby presbytáře tvořené dvěma šestidílnými poli a šestipaprskovým závěrem zůstaly po jejím sejmutí v 18. století zachovány jen gotické jednoduché či trojdílné svazkové přípory dělené talířky a příporové konzoly s reliéfním vegetativním dekorem. V presbytáři byly odkryty zachované gotické figurální fresky a renesanční pozůstatky výmalby lze nalézt i na klenebních polích chrámové lodi. V západním vstupním průčelí kostela se zachoval architektonicky cenný sloupkový odstupněný portál stojící mezi opěráky a tři vysoká lomená gotická okna s kružbami. Síňové trojlodí má tři čtvercová pole hlavní lodi, zatímco obě boční lodě opatřené rovněž třemi klenebními poli jsou užší. Lomené okosené arkády tohoto trojlodí vyrůstají z mohutných osmibokých profilovaných pilířů s dvojicemi přidružených přípor, které tak vytváří architektonicky jedinečný gotický prostor. Žebra křížových kleneb mají klínovou profilaci s jednoduchým výžlabkem. V severovýchodní části trojlodí se dochovalo původní gotické šnekovité schodiště vedoucí dříve na věž kostela, které bylo před započetím rekonstrukce na úrovni druhého patra zazděno a nyní je opět otevřeno na půdu kostela.
JC podle informační cedule, 5.3. 2011
historie

Klášter dominikánů byl v Jihlavě založen roku 1247 a jeho (nedokončený) konventní kostel sv. Kříže byl vysvěcen roku 1261. Jedná se o halové trojlodí, budované pod vlivem francouzské gotiky. V průběhu 13. století byly postaveny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální oblouk. K zaklenutí interiéru však došlo až koncem 14. století, patrně pod vlivem hutě Petra Parléře. V letech 1513 a 1523 byl klášter poškozen požáry, po nichž byl opravován v renesančním slohu. V letech 1604–1625 byl klášter dočasně opuštěn. V roce 1781 se klášterní komunita přestěhovala do sousední jezuitské koleje, kostel byl odsvěcen a předán armádě. Ta komplex užívala jako kasárna a skladiště až do roku 1947. V interiéru se dochovala socha Piety, přičítaná Janu Štursovi, který v jihlavských kasárnách pobýval v roce 1915. Od roku 1947 získala kostel do pronájmu Československá církev husitská. V roce 2005 kostel koupilo město…  číst dále

© Milan Caha (zdroj: Samek Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska (J-N), Academia Praha 1999), 8.11. 2010

Půdorys místa

půdorys kláštera
© B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska, část 2. [J/N], Academia, Praha 1999
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Vývoj událostí místa

 • 1247

  datum je přibližné

  Pravděpodobné založení kostela

 • 1257

  První písemná zmínka o kostele.

 • 1261

  Kostel byl vysvěcen

 • ve druhé polovině 13. století

  Pokračuje výstavba kostela, dokončování obvodových zdí.

 • 1279

  Zasnoubení potomků zesnulého krále Přemysla Otakara II.

 • v polovině 14. století

  Probíhaly další stavební úpravy

 • 1353

  Kostel vyhořel při požáru města

 • 1436

  Probíhala zde část jednání před vyhlášením tzv. basilejských kompaktát.

 • 1484

  Je doložena dnes již zaniklá kaple sv. Barbory

 • 1513

  Budova kostela opakovaně poškozena požárem.

 • 1525

  Opět kostel vyhořel a zároveň přišel o střechu. Následovaly stavební úpravy v renesančním duchu.

 • 1604 - 1625

  Kostel a klášter byly opuštěny

 • 1645 - 1647

  Kostel zabrán pro protestanské bohoslužby.

 • 1646

  Z vojenských důvodů byla stržena střecha

 • 1687

  Kostel byl opravován a současně byla opravena i pobořená svatobarborská kaple.

 • 1723 - 1725

  Za kostelem byla vystavěna loretánská kaple, přístupná proraženým vchodem z presbytáře.

 • 1727

  Kostel dostal novou střechu. A byla zbořena kaple sv. Barbory z důvodu výstavby nového křídla klášterního areálu.

 • 1781

  Zchátralý kostel byl odsvěcen.

 • 1784

  Kostel předán armádě a vnitřní prostory byly upraveny jako skladiště. Byla vystavěna příčka mezi trojlodím a presbytářem.

 • koncem 18. století

  Z důvodu porušené statiky presbytáře byla odstraněna raně gotická klenba a některá okna byla zazděna.

 • 1947 - 1749

  Probíhaly stavební úpravy a kostel dále sloužil potřebám československé církvi husitské.

 • 1990

  Presbytář byl armádou předán církvi a po jednoduchých úpravách sloužila k církevním potřebám. Příčka ještě nebyla odstraněna.

 • 1995

  V presbytáři byla snesena cihlová klenba a nahrazena železobetonovou deskou a vytvořena trámová konstrukce napodobující žebrovou klenbu.

 • 2005

  Kostel získalo ve dražbě město Jihlava. Byla podána žádost o grant na opravu.

 • leden 2009 - leden 2011

  Proběhla první etapa rekonstrukce kostela.

 • 02. březen 2011

  Kostel byl zpřístupněn veřejnosti ve dni otevřených dveří.

Vysočina,  Jihlava  (JI), Jihlava

Místa v okolí

 historické podzemí
 dům čp. 55
 Muzeum Vysočiny
 Neptunova kašna
 morový sloup
 radnice
 Bavorův dům
 kašna Amfitrité
 kaple Olivetské hory
 synagoga
 děkanství
 ZOO Jihlava
 pivovar
 Legiodům
 boží muka
 železniční most
 boží muka
 židovský hřbitov
 hraniční kámen
 Helenín
 Staré Hory
 Henčov
 hraniční kámen
 kaple svaté Rodiny
 kaple sv. Václava
 rozhledna Rudný
 Plandry
 boží muka
 Rantířov
 Jeclov
 synagoga
 židovský hřbitov
 Puklice
 kostel sv. Vavřince
 boží muka
 židovský hřbitov
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 Příseka
 boží muka
 Kostelec
 kostel sv. Kunhuty
 Luka nad Jihlavou
 Rytířsko
 křížový kámen
 boží muka
 kaple sv. Jakuba
 Mirošov
 kostel sv. Josefa
 Jamné
 kamenné mosty
 židovský hřbitov
 Štoky
 boží muka
 Tržní panák
 Brtnice
 sloup se sochou Madony
 Větrný Jeníkov
 Dolní most
 sýpka a panský dvůr
 Přímělkov
 židovské ghetto
 Rokštejn
 fara
 Valdštejnský dům
 kamenný most
 radnice
 Hoffmannův dům
 výklenková kaple
 boží muka
 boží muka
 Přímělkov
 boží muka
 návesní kaple
 kostel sv. Václava
 karner sv. Trojice
 fara
 smírčí kámen
 boží muka
 boží muka
 kovárna
 Stonařov
 boží muka
 Polná
 Panský pivovar
 Klešter
 Dolní brána
 dům U Rytířů
 Měšťanský pivovar
 synagoga
 Třešť
 kostel sv. Václava
 fara
 děkanství
 Hastrmanka
 Židovské město
 boží muka
 kostel sv. Martina
 studánka Panny Marie
 pamětní kámen
 židovský hřbitov
 kostel sv. Barbory
 dům J. A. Schumpetera
 zvonička
 Kamenice
 synagoga
 kaple
 boží muka
 Skřivánek
 Úsobí
 rychta (dům čp. 73)
 kaple sv. Václava
 Aleje
 Most sv. Lutriána
 Smilov
 židovský hřbitov
 Kněžice
 Švédské šance
 Bransouze
 boží muka
 Chaloupky
 boží muka
 boží muka
 kostel sv. Barbory
 pamětní kámen
 boží muka
 synagoga
 Batelov
 Batelov
 kašna
 smírčí kámen
 boží muka
 boží muka
 fara
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 Střeliště
 boží muka
 boží muka
 boží muka
 židovský hřbitov
 boží muka
 Herálec
 boží muka
 zámecká sýpka
 boží muka
 boží muka
 boží muka
Základní informace místa
ID místa: 9031
Typ místa: sakrální památky
Podkategorie: klášter
Stav místa: zachovalý
Přístupnost: v návštěvních hodinách
Uveřejněno: 8.11.2010
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobná místa

Články

Dva základní druhy středověkého záchodu na hradech a dalších stavbách v Česku, Irsku a Británii

Zajímavosti

V tomto článku do toho šlápneme a probereme tematiku středověkých záchodů v Česku, Irsku a Británii. Bude řeč o dvou základních typech středověkých záchodů na hradech a dalších středověkých stavbách, tzv. vnějších a vnitřních záchodech.

Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Cestování

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

Pláže na ostrově CRES, které jsou dostupné autem nebo pěšky

Cestování

Na Chorvatském ostrově CRES je bezpočet nádherných pláží. Některé jsou dostupné autem, některé jen lodí. Navštívili jsme ty které jsou dostupné autem z pevniny a zjistili jejich přednosti a nedostatky. Jako výchozí bod bylo pro nás město Cres.

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.

Historie

Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se proto pokouší dát dohromady souvislý příběh o událostech v Irsku z této doby.

Pohádkovému Jičínu předcházela jedna z největších katastrof 17. století

Hrady a zámky

Kdo by neznal hlavní město pohádek, Jičín! Město nacházející se v ráji, tedy v tom Českém ráji. Žil zde loupežník Rumcajs se svou rodinou. Tyto pohádkové postavičky milovaly celé generace nejen dětí a v městě Jičíně na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pěšky po Hadriánově zdi na severu Anglie

Cestování

Velká čínská zeď je přece jen trochu daleko, zato ta anglická je o hodně blíž. Také je o 8642 km kratší, což je úleva. Takže můžeme vyrazit a klidně ji celou projít, když jsme si to takhle zkrátili.

reklama