Terénní náznaky keltského tvrziště z doby bronzové. Naposledy osídlené ještě ve 13. stol.
Hlavní obrázek místa
Místo akropoie a kaple
© Petr Vaculčík 06/2009
Graficke pismenko Lokalita je volně přístupná, dnes nejlépe údolím Malé Libavy od penzionu U Čertova mlýna v Kolové, kudy vede naučná stezka od Libavského Údolí, a přes potok Malé Libavy výstupem do strmého svahu hradiště.
2.6. 2009

  historie

  Keltské tvrziště
  Hradiště v Kolové se nachází na výrazné zalesněné ostrožně nad soutokem Velké a Malé Libavy, v poloze Starý zámek na kótě 509 metrů. Na náhorní plošině se rozprostírá rozsáhlý areál, sestávající z vlastního mohutného hradiště Starý zámek chráněného valy a výraznými příkopy, a předhradí, rovněž od zbytku vysoké ostrožny odděleného opevněním. Zbytky valu najdeme i v jižní části hradiště. Od východu přicházejí na hradiště dvě staré cesty. Původně

  Vaculčík s použitím Internetu, 1.6. 2009

  pověsti

  Význam názvů místa
  KOGERAU =KOLOVÁ (od 1885 české jméno Kogerava, 1923 Kagerava) roku 1947 přejmenována na Kolová. Poprvé se uvádí 1355 Gager, později jen Kager (=plot). Jméno snad původně platilo Starému zámku a přešlo na blízkou ves.
  http://hamelika.webz.cz/h97-05+06.htm, 1.6. 2009
  Starý zámek nebo hrad Kager
  Osada Kager (Kolová) nese jméno oplocené rytířské tvrze, která byla okolo 12. století vystavěna na Smrčném vrchu a okolo ní byla vedena kolová hradba. Jméno pak přešlo i na blízkou obec. Tvrz se rozpadla okolo 15. století. Dnes se jedná o archeologickou památku I. kategorie. Archeologové tu získali střepy keramiky pocházející od chebské skupiny kultury popelnicových polí ze středověku. V 18. století zde vznikla ves jako osada zemědělců, pastýřů

  Vaculčík s použitím informaci z Internetu, 2.6. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Sokolov  (SO)
  Libavské Údolí