Rozlehlá budova s hrázděným patrem pochází zřejmě ze 17. století, dnešní podobu jí dala přestavba na přelomu 18. a 19. století a oprava koncem 20. stol. Ve II. polovině 17. století zde vykonával kovářské řemeslo Andreas Stelzig, vůdčí postava snah o zlepšení podmínek rolníků na frýdlantském panství.
Hlavní obrázek místa
Kovárna od severozápadu
© Ivan Grisa 07/2011
Graficke pismenko Kovárna v Dolní Řasnici se nachází přibližně ve středu dlouhé přípotoční obce nad křižovatkou, na níž se dělí komunikace III. třídy od silnice II/290 (Frýdlant - Nové Město pod Smrkem) do směrů na Krásný Les a na Horní Řasnici. Od železniční zastávky Řasnice zastávka (trať Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem) je to sem asi kilometr severně.
Kovárna je příležitostně přístupná po domluvě s majitelem (viz kontakt). Exposice poskytuje informace o Andreasi Stelzigovi i venkovském životě v 17.–20. století.
Ivan Grisa, 3.7. 2011

  historie

  Kovárna v Dolní Řasnici
  Kovárna je na pravém břehu Řasnice v dnešní Dolní Řasnici (do roku 1945 Rückersdorf) doložena od 17. století, v jehož II. polovině zde působil její nejslavnější majitel, vůdce rolnických bouří na Frýdlantsku, Andreas Stelzig. Snad již v té době se jednalo o rozlehlý obdélný objekt s hrázděným patrem a bedněnými štíty. Současnou podobu mu dala přestavba na přelomu 18. a 19. století a vzorně provedená oprava na konci 20. století. Spolu se sousední

  Ivan Grisa, dle P. Šternová (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, okres Liberec A - Le, NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci 2010, 3.7. 2011
  Anreas Stelzig
  O dolnořasnickém kováři Andreasu (Ondřeji) Stelzigovi se dochovalo jen minimum životopisných údajů. Neznáme datum ani místo jeho narození, nevíme tedy, zda pocházel z Frýdlantska či jiného v té době německojazyčného kraje. Je doložena jeho svatba roku 1669, lze tedy předpokládat, že se narodil někdy koncem třicetileté války. O 10 let později vedl delegaci poddaných z frýdlantského panství, která chtěla předat císaři Leopoldu I. stížnost na

  Ivan Grisa, dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Andreas_Stelzig, 3.7. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  technická památka
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Liberec  (LI)
  Dolní Řasnice